GLB openbaar onderzoek, grote stap in opmaak Vlaams GLB

14 januari 2022

 

Op vrijdag 14 januari ging het openbaar onderzoek over het Vlaams GLB van start. Dit is een belangrijke stap in de opmaak van het Vlaams strategisch GLB-plan, dat eigenlijk op 31 december van vorig jaar ingediend moest worden bij de Europese Commissie. Samen met acht andere lidstaten wordt hiermee de Europese deadline overschreden.

Het openbaar onderzoek duurt 60 dagen, dus tot 14 maart, en is een publieke consultatie over het ontwerp van strategisch plan en het ontwerp milieu-effectenrapport. Boerenbond zal samen met de leden-landbouwers in de structuren de nodige opmerkingen aanleveren. Na het openbaar onderzoek zullen de laatste knopen ontward moeten worden door de Vlaamse regering, waarna het plan klaar is om in te dienen bij de Europese Commissie. Op Europees niveau dient nog een procedure van minstens 6 maanden gelopen te worden, waardoor het kort dag zal zijn om alles klaar te krijgen op 1 januari 2023.

Je kan de nodige informatie terugvinden via deze link, maar houd zeker ook je Boerenbondkanalen in het oog voor de nodige analyse van wat voorligt.