Menu

Gezondheidsmonitoring via geluidstechnologie bij vleesvarkens

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Het demonstratieproject ‘Gezondheidsmonitoring via geluidstechnologie bij vleesvarkens’ moet de Vlaamse varkenshouders bewust maken van de nieuwe mogelijkheden op het vlak van precisieveehouderij. Die kunnen veel voordelen opleveren.

Bron: Katholieke Hogeschool VIVES 

De voordelen zijn er met name binnen het dagelijks management (namelijk continue monitoring van de vleesvarkens) en binnen de competitiviteit binnen de Europese varkenshouderij. In het project konden varkenshouders ook leren van elkaar in de vergaderingen en studiedagen.

Belangrijkste conclusie is dat geluidsmonitoring bij vleesvarkens wel degelijk werkt om zo aan gezondheidsmonitoring te kunnen doen. Alleen stellen we vast in de Vlaamse praktijkbedrijven de meerwaarde van een snelle detectie via geluidsmonitoring zeer sterk bedrijfsafhankelijk is. Heel wat Vlaamse varkenshouders zijn veel in hun vleesvarkensstallen aanwezig, waardoor ze gezondheidsproblemen soms even snel zelf opmerken als het alarm dat ze binnen krijgen van het geluidssysteem. Op andere bedrijven waar men minder aanwezig is in de vleesvarkensstal kan het zeker en vast nuttig zijn om meer aan monitoring te gaan doen om zo sneller en juister te kunnen ingrijpen bij gezondheidsproblemen.

Het SoundTalks®-systeem kan een nuttige tool te worden voor varkenshouders die kort op de bal willen spelen om zo verliezen door technische defecten of problemen met de diergezondheid te beperken. Het vraagt van de varkenshouder wel een financiële investering en wat tijdsinvestering om het systeem goed te leren kennen. Een goede opleiding is vereist voor een efficiënt gebruik van het geluidssysteem en de respectieve alarmen. Het is bedrijfsafhankelijk of je nu zeer vlug een alarm wil krijgen, of pas wanneer de ziekte al zeer ernstig is en je dan ook met 100% zekerheid kan zeggen dat behandeling met geneesmiddelen absoluut noodzakelijk is. De technologie kan nog verder verbeterd worden. Het inschakelen van je bedrijfsdierenarts, die van op afstand de gegevens continu kan meer opvolgen, kan een meerwaarde zijn om meer uit de gegevens van deze technologie te halen.

Vandaag is het nog niet mogelijk om zuiver op basis van geluidstechnologie de juiste ziekte te specificeren er zijn hiervoor nog steeds analyses nodig. Mits verder onderzoek zou het zeker moeten mogelijk zijn om de hoestfrequenties te gaan linken aan definiëring van de juiste ziekte. Uit het project bleek ook dat varkenshouders de technologie liever zouden inzetten in de biggenbatterij dan in de vleesvarkensafdelingen. Ze vinden dat gezondheidsproblemen daar een groter probleem vormen. Maar momenteel is de technologie nog niet gehomologeerd in biggenbatterijen.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: