Gestegen kosten voor vleesveehouders aangekaart

24 februari 2022

De vleesveehouders worden net als andere sectoren geconfronteerd met zeer sterke stijgingen van hun kosten (veevoeder, energie, meststoffen …), waardoor hun rentabiliteit onder druk staat ondanks de verbeterde marktsituatie het voorbije jaar. Dit weerspiegelt zich ook in de rundvleesindex berekend door de FOD Economie. Deze ging de voorbije twee maanden in het rood. De moeilijke situatie werd bediscussieerd binnen de werkgroep rundvlees van het ketenoverleg.

Rundvleesindex in het rood

De FOD Economie berekent op regelmatige basis de rundvleesindex. Deze index werd destijds binnen de werkgroep rundvlees van het ketenoverleg uitgewerkt en is gebaseerd op de evolutie van de marktprijzen en voederprijzen ter realisatie van een kg groei voor het afmesten van stieren. Deze index geeft een goed beeld van het effect van sterke prijsfluctuaties van de grondstoffenprijzen op de rentabiliteit van vleesvee. Door de sterke prijsstijgingen het voorbije jaar toont de index een sterke daling van meer dan 10% ten opzichte van de referentie-index. Zo is de karkasprijs van stieren in 2021 ongeveer 9% gestegen, terwijl de voederkosten 23% omhoog gingen. Dit was het signaal voor Boerenbond om de moeilijke situatie op de bedrijven kenbaar te maken aan onze afnemers.

Gestegen kosten doorheen de keten

Niet alleen op het niveau van de veehouderij, maar ook in de andere schakels in de rundvleesketen zijn er gestegen kosten. Op het niveau van de slachthuizen en vleesverwerkende bedrijven rekenen de gestegen energiekosten ook door. Daarnaast zijn er gestegen kosten van personeel, verpakkingen en transport, die volgens Febev momenteel ook niet helemaal doorgerekend kunnen worden.

Kostendoorrekening van veehouders ook noodzakelijk

Stijgende kosten doorrekenen als primaire sector is niet evident, maar in de huidige situatie is een doorrekening van de kosten noodzakelijk opdat de vleesveehouders voldoende (economisch) duurzaam kunnen produceren. Volgens Comeos zijn verdere prijsstijgingen van vers rundvlees op de winkelvloer niet evident. Consumenten worden steeds prijsbewuster omdat ook hun budget beperkend is. Zeker voor edele stukken (entrecote, rosbief …) dreigt er volgens de retailers vraaguitval indien de prijzen nog toenemen. Comeos heeft zich alvast geëngageerd om het signaal van de gestegen kosten en moeilijke situatie door te geven aan haar leden-retailers. We rekenen er dan ook op dat ze hiermee aan de slag gaan zodat er ook voor de veehouders een compensatie voor de gestegen kosten komt. Enkel zo kunnen vleesveehouders hun bedrijf overeind houden. Als men naar de toekomst toe nog wil inzetten op duurzaam, hoog kwalitatief en lokaal geproduceerd rundvlees is dit alleszins noodzakelijk!