Vleesvee

Gestegen kosten neutraliseren de gestegen rundvleesprijzen

18 oktober 2021

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 is een duidelijke stijging van het thuisverbruik van verse voeding, alsook van rundvlees, zichtbaar. Dit had een positieve evolutie op de prijzen van vleestype dieren (S-, E-type). Deze positieve evolutie zette zich ook door in de eerste helft van 2021, maar de gestegen prijzen van het rundvlees worden volledig opgesoupeerd door de stijgende prijzen van belangrijke grondstoffen zoals krachtvoer en stro. Hierdoor is de rentabiliteit op de vleesveebedrijven in het tweede kwartaal van dit jaar relatief stabiel gebleven.

Rentabiliteitsbarometer: gestegen rundvleesprijzen en kosten

De vleesveebarometer geeft de rentabiliteitssituatie voor een gemiddeld zoogveebedrijf met afmest van eigen stieren en koeien relatief weer. De vleesveebarometer blijft in het tweede kwartaal van 2021 vrij stabiel op 97,6% ten opzichte van de referentieperiode (de gemiddelde rentabiliteit van de laatste 5 jaar). Het is duidelijk dat de positieve prijsevolutie van de dikbilstieren en koeien de voorbije maanden nodig was om de fors gestegen kosten van grondstoffen op te vangen.

Aan de kostenzijde gaan de voederkosten (melkpoeder, krachtvoer groei- en afmestbrok), strokosten en energiekosten sinds vorig najaar in stijgende lijn. Deze stijgende trend zet zich in 2021 door. De sojaprijzen (48%) blijven, na de piek in februari, op een hoog niveau. Naast de hoge eiwitprijzen zitten ook graanprijzen op een hoog niveau. Hierdoor zijn de prijzen van de groei- en afmestbrok in de eerste twee kwartalen van 2021 verder doorgestegen. De prijs van veevoeder voor de realisatie van 1 kg groei is in deze periode met 30% gestegen. Daarnaast was er in 2020 zeer veel variatie in ruwvoerkwaliteit en opbrengsten tussen regio’s, met bijsturingen en potentieel hogere kosten als gevolg. Tot slot weegt deze kostenstijging op zuivere afmestbedrijven ook fel door.

Vleesveebarometer

Europees niveau

De vleesproductie (uitgedrukt in ton geproduceerd vlees) in Europa is in de periode januari-juni licht gedaald met 0,5% ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Op Belgisch niveau was er een daling met 2,4%.

Anderzijds is de Europese rundvleesexport (levend en geslacht vee) in de periode januari-juli met 4,8% gestegen. Vooral de export naar de Filipijnen, Japan en Ghana is nog gestegen. De export van levende dieren naar Israël steeg in deze periode sterk. De vleesexport van Belgisch rundvlees blijft met meer dan 70% grotendeels beperkt tot de buurlanden (Nederland, Duitsland en Frankrijk).

De vleesimport naar Europa is in de periode januari-juli dan weer licht gedaald met 2% ten opzichte van deze periode in 2020. In 2020 was de Europese rundsvleesimport wel reeds met 18% gedaald. De coronamaatregelen en specifieke problemen in Argentinië (prijsinflatie op interne markt) hebben ertoe geleid dat de import uit de Mercosurlanden (Brazilië en Argentinië) is teruggelopen. Dit werd wel grotendeels gecompenseerd door een gestegen import vanuit Uruguay. Daarnaast is de import uit de VS en Australië ook afgenomen met meer dan 20%.

Consumptietrends

De coronacrisis heeft het consumptiegedrag van de mensen (noodgedwongen) aangepast. Ze hebben veel meer thuis gekookt. Uit GFK-cijfers blijkt dat het thuisverbruik voor rundvlees sinds lang terug gestegen is tot 4,7 kg/inwoner (+11%) in 2020. Meer dan 91% van de gezinnen koopt jaarlijks rundvlees. De aankoopfrequentie is licht gestegen. Het thuisverbruik van kalfsvlees stagneerde op 0,56 kg/inwoner. Vanaf juni 2021 is de horeca terug helemaal geopend en in september zijn heel wat coronamaatregelen afgeschaft (onder meer het verplichte thuiswerk). Hierdoor vervallen de consumenten grotendeels terug in hun oude gewoonten van voor corona. Er werd weer meer op restaurant of bij vrienden en familie gegeten, al speelde het mindere (barbecue)weer ook wel een rol. Zo is er in augustus minder verse voeding thuis verbruikt dan in augustus 2019. Het thuisverbruik van rundvlees bleef wel nog op niveau.

Vooruitzichten

Momenteel variëren de prijzen van dikbilstieren rond 3,65 tot 3,70 euro per kg levend of 5,60 tot 5,65 euro per kg geslacht. De prijzen van dikbilkoeien schommelen rond 3,25 à 3,35 euro/kg levend of tot 5,50 à 5,60 euro/kg geslacht, met uitschieters naar boven voor de betere koeien of onder specifieke labels. Ook de prijzen van dikbil(stier)kalveren blijven met 900 à 950 euro hoog. De betere kalveren halen zelfs 1000 euro of meer.

Nu meer en meer mensen hun dagelijks ritme van voor het uitbreken van de corona-epidemie oppikken, wordt verwacht dat het thuisverbruik van rundvlees de volgende maanden wat zal terugvallen. Het aanbod blijft echter ook wel krap. Daarom wordt dit najaar eerder een stabilisatie tot lichte daling van de prijzen ingeschat. Tot slot valt af te wachten hoe de energie- en grondstofprijzen (granen, soja …) evolueren, maar een daling op zeer korte termijn ligt niet in het verschiet. Deze zullen alleszins mee de rentabiliteit op de vleesveebedrijven bepalen.