Menu

Gestegen grondstoffenprijzen wegen zwaar op rentabiliteit vleesveebedrijven

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 is een duidelijke stijging van het thuisverbruik van verse voeding, alsook van rundvlees, zichtbaar. Dit had een positieve evolutie op de prijzen van vleestypedieren (S-, E-type). Ondanks deze prijsstijgingen is het toch niet al rozengeur en maneschijn voor de vleesveehouders.

Roel Vaes, adviseur Rundvee

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 is een duidelijke stijging van het thuisverbruik van verse voeding, alsook van rundvlees, zichtbaar. Dit had een positieve evolutie op de prijzen van vleestypedieren (S-, E-type). Ondanks deze prijsstijgingen is het toch niet al rozengeur en maneschijn voor de vleesveehouders. De prijzen van belangrijke grondstoffen – zoals krachtvoer en stro – zijn immers eind 2020 en begin 2021 fors gestegen. Hierdoor daalde de rentabiliteit op de vleesveebedrijven in het eerste kwartaal met 10%.

Kosten harder gestegen dan opbrengsten

De vleesveebarometer geeft de rentabiliteitssituatie voor een gemiddeld zoogveebedrijf, met afmest van eigen stieren en koeien, relatief weer. De barometer is in het eerste kwartaal van dit jaar weer gedaald met 10% tot 92,3% ten opzichte van de referentieperiode, zijnde de gemiddelde rentabiliteit van de laatste vijf jaar. Het is duidelijk dat de positieve prijsevolutie van de dikbilstieren en -koeien begin 2021 ontoereikend was om de fors gestegen kosten van grondstoffen (krachtvoer, stro) op te vangen.

De stroprijzen zijn sinds de oogst in de zomer van 2020 tot begin 2021 met 30% gestegen. Door onder meer de gestegen vraag vanuit China piekten de sojaprijzen (met 48% eiwitaandeel) tot 470 euro/ton in januari en februari. Dit waren de hoogste prijzen sinds 2014. Gelukkig hebben ze sinds maart een dalende trend ingezet, maar desondanks blijven ze op een hoog niveau. Ook de prijzen van de groei- en afmestbrok zijn in het eerste kwartaal verder doorgestegen met ongeveer 8%.

Europees niveau

De vleesproductie in Europa is in januari-februari fors gedaald met 9,7% ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Op Belgisch niveau was er een daling van meer dan 7%. De Europese rundvleesexport (levend en geslacht vee) was in 2020 ondanks de coronacrisis stabiel gebleven. Deze stabiliteit wordt doorgetrokken in de periode januari-maart. De Europese rundvleeshandel met het Verenigd Koninkrijk verminderde begin 2020 als gevolg van de brexitregeling. De vleesimport naar Europa is in 2020 met 18% gedaald ten opzichte van 2019. Vooral de import uit de Mercosurlanden (Brazilië en Uruguay) is teruggelopen, onder meer door een gestegen vraag naar rundvlees vanuit China. Voor deze landen was China een lucratievere afzetmarkt dan Europa. Onlangs heeft de Argentijnse regering een tijdelijke uitvoerban van rundvlees ingesteld om haar interne markt en prijsinflatie te stabiliseren. Voor België zal dit een zeer beperkt rechtstreeks effect hebben, aangezien er slechts zeer beperkte hoeveelheden Argentijns rundvlees rechtstreeks worden geïmporteerd.

Consumptietrends

De coronacrisis heeft het consumptiegedrag van de mensen (noodgedwongen) aangepast. Ze hebben veel meer thuis gekookt. Het thuisverbruik van verse voeding is in 2020 gestegen met 9%, met een piek tijdens de eerste lockdown in maart-april 2020.

Uit de GfK-cijfers blijkt dat het thuisverbruik voor rundvlees sinds lang weer gestegen is, tot 4,7 kg/inwoner (+11%). Meer dan 91% van de gezinnen koopt jaarlijks rundsvlees. De aankoopfrequentie is licht gestegen. Het thuisverbruik van kalfsvlees stagneerde op 0,56 kg/inwoner.

In het eerste kwartaal van 2021 blijft het thuisverbruik op peil. Het is iets minder hoog dan bij de eerste lockdown in maart 2020, maar blijft nog steeds hoger dan in 2019. De vraag is uiteraard hoe dit de volgende maanden zal evolueren indien er minder strikte maatregelen zijn en de horeca opnieuw geopend is.

Vooruitzichten

Momenteel schommelen de prijzen van dikbilstieren rond 3,50 à 3,60 euro/kg levend of 5,45 à 5,50 euro/kg geslacht. De prijzen van dikbilkoeien zijn ook iets aangetrokken. Ze schommelen rond 3,30 à 3,40 euro/kg levend of tot 5,05 à 5,20 euro/kg geslacht, met een uitschieter naar boven voor de betere koeien of onder specifieke labels. Ook de prijzen van dikbil (stier)kalveren blijven met 850 à 900 euro hoog. Er wordt verwacht dat, gezien het huidige krappe aanbod ten aanzien van de vraag, in de zomermaanden een verdere positieve stimulans zal volgen op de prijsvorming.

Meer informatie

Sector: