Menu

Geslaagde vormingsavond voor mandatarissen en mandaathouders

Terug naar Actualiteit
Regio: 
Op 25 september volgden een veertigtal geïnteresseerden onze vorming voor mandatarissen (schepenen en burgemeesters) en mandaathouders (leden zetelend in een gemeentelijke adviesraad) in Lille. Hoofdspreker Bert Meulemans (Landelijke Gilden) gaf een toelichting over het nieuwe decreet over de gemeentewegen, dat begin vorige maand in werking trad.

Michiel Sels, regioconsulent

De grootste nieuwigheden van het decreet zijn dat alle bevoegdheden volledig bij de gemeente komen te liggen en alle wegen een gelijk statuut krijgen. Enkel het beroep zal via de Vlaamse regering verlopen. 

Veiligheid op de trage wegen

Aansluitend stelde schepen May Aernouts het project ‘Verkeersveiligheid op den buiten’ in Wuustwezel voor. Hier maken kinderen en jongeren op een speelse manier kennis met landbouwmachines en tractoren en leren ze wat te doen in enkele onveilige situaties.

Zorg voor inbreng in de adviesraden

Provinciaal voorzitter Bert De Keyser benadrukte het belang van adviesraden. Het is van groot belang om ons te organiseren om onze sector te vertegenwoordigen in de milieuraad, Gecoro of andere adviesraden. Veel gemeenten bieden de kans om inspraak te geven in hun beleid en die moeten we zeker grijpen. Heb je vragen over een bepaald dossier dat in je adviesraad behandeld wordt, contacteer dan je regioconsulent voor meer informatie.

Wil je zelf het project ‘Verkeersveiligheid op den buiten’ lanceren in jouw gemeente, neem dan contact op met 014 59 51 55 of stuur een mailtje.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: