Geslaagde PAS-actie Wijngaardberg

5 mei 2022

Het einde van de bloesems op de Wijngaardberg? Met die vraag lokten de lokale fruittelers politici en pers om hun verhaal te aanhoren. Het stikstofakkoord deelt immers ook rake klappen uit in de plantaardige sector door vanaf 2028 nulbemesting op te leggen voor percelen met een groene bestemming in VEN- en SBZ-gebied.

Er worden al vier generaties lang appels en peren geteeld op de Wijngaardberg. Die zone is al enkele decennia natuurgebied en kreeg tot nu toe een ontheffing van nulbemesting die één generatie kan worden doorgegeven. Het stikstofakkoord zet nu ook dat op de helling, door vanaf 2028 een verbod in te stellen op het bemesten van percelen met groene bestemming in de speciale beschermingzones (SBZ) en in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). En dat zet de fruittelers voor het blok.

Het landschap wordt bovendien erg gewaardeerd: honderden toeristen kwamen de voorbije weekends genieten van de bloesempracht in de pop-upbar van de Gelroodse fruittelers. En dat landschap wordt nu bedreigd. Fruitteelt is dan wel laag stikstofbehoeftig, maar zonder enige vorm van bemesting kan je geen fruit telen. Studies tonen aan dat al na één jaar zonder bemesting de bloembot en vruchtkwaliteit achteruit gaan, na enkele jaren is de teelt niet meer rendabel.

Vooral Bart Verlinden en zijn vrouw An vertelden hun verhaal voor de aanwezige pers. Zij namen drie jaar geleden het bedrijf over, deden de nodige investeringen, afgestemd op de huidige bedrijfsoppervlakte en zien nu hun toekomst erg onzeker in. In Boer&Tuinder 18 van vorige week kwam hun verhaal al uitgebreid aan bod. Ook de collega-fruittelers legden uit dat er ontheffing van de nulbemesting was beloofd aan de huidige generatie van overnemers, hier wordt nu ineens een abrupt einde aan gesteld.

Ontoereikende compensatie

Het PAS-akkoord voorziet een flankerend beleid voor de betrokken grondgebruikers. Afhankelijk van het moment waarop men stopt, wordt een eenmalige vergoeding tussen 10.000 en 12.000 euro/ha voorgesteld. Bert Toetenel, voorzitter van de provinciale vakgroep Fruit Hageland lichtte toe waarom deze compensatie niet volstaat. “Men differentieert al niet tussen teelten. De voorziene geldsommen zijn niet in verhouding tot de opbrengstverliezen die de nulbemesting met zich meebrengt. Om elders een boomgaard aan te planten en op te kweken moet je rekenen op een eenmalige kost van 35.000. en nog 60.000 bijkomende inkomstenverliezen per ha. Bijkomend liggen deze percelen hoog, wat gunstig is, in geval van vorst. Een gelijkwaardige alternatieve locatie vinden is dus moeilijk en duur.”

Dien je bezwaarschrift in