Menu

Geslaagd bezoek aan De Watergroep

Terug naar Actualiteit
Thema: 
Regio: 
We brachten op 11 juni een bezoek aan het waterproductiecentrum HAC in Haasrode, waar het drinkwater uit grondwater wordt geproduceerd. ...

Jolien De Reu, landbouwconsulent Boerenbond

De Watergroep produceert driekwart van haar drinkwater uit grondwater en een kwart uit oppervlaktewater. Beide watertypes waren oorspronkelijk regenwater. Oppervlaktewater is regenwater dat afvloeit via grachten, beken, rivieren en kanalen. Grondwater dat gebruikt wordt door De Watergroep is regenwater dat langzaam in de bodem doordringt tot 20 à 400 meter diepte. Voor het water bij je thuis uit de kraan komt, komen er nog een aantal behandelingsstappen aan te pas. We brachten op 11 juni een bezoek aan het waterproductiecentrum HAC in Haasrode, waar drinkwater uit grondwater wordt geproduceerd.

Probleemparameter gewasbescherming

In de inleidende presentaties werd de nadruk voornamelijk gelegd op de gewasbeschermingsmiddelen die in het ruwe grondwater of oppervlaktewater worden aangetroffen. De normen zijn zeer laag, enkele druppels van een gewasbeschermingsmiddel kunnen al zorgen voor verontreinig. Voor de landbouw heeft dit tot gevolg dat er extra bufferzones worden opgelegd of in extreme gevallen dat de erkenning van actieve stoffen wordt ingetrokken. Om dit te vermijden, is het belangrijk om te voorkomen dat bestrijdingsmiddelen in oppervlakte- en grondwater terechtkomen. Een aantal mogelijke oplossingen zijn: inzetten op gebruik van driftreducerende maatregelen, naleven van de teeltvrije zone van 1 meter langs waterlopen en het vermijden van puntvervuiling. Volgens akkerbouwconsulent Leander Hex is puntvervuiling de hoofdoorzaak van problemen met gewasbeschermingsmiddelen in water. Hieronder enkele tips om dit te vermijden.

  • Zorg voor een goede werking van je spuittoestel;
  • Vermijd het overlopen van de spuittank, let hierbij op voor schuimvorming.
  • Kies een veilige vulplaats, dit kan een onverharde bodem zijn ofwel een verharde oppervlakte met opvang van water voor verdere behandeling.
  • Spoel lege verpakkingen en bewaar deze op een droge plaats.
  • Bereken de nodige hoeveelheid precies en vermijd zo restvloeistoffen.

Het productieproces

Het grondwater wordt in het waterproductiecentrum via vacuümpompen aangezogen uit de waterwingebieden. De vluchtige organische componenten worden verwijderd via een stippingstoren. Het water wordt vervolgens door een wervelbed met zand geleid om het te ontharden. De kalk zet zich af op het zand. Vervolgens wordt het water over een laag met actieve kool en zand gestuurd om het ijzer en het mangaan uit het water te halen. Nadien wordt er opnieuw zuurstof aan het water toegevoegd via een cascadesysteem. Er wordt ook een beetje chloor toegevoegd. Vanuit de site vertrekt het water naar vijf watertorens. De site doet ook zelf dienst als watertoren gezien de iets hogere ligging. Hij en is rechtstreeks aangesloten op het waternet voor een deel van de stad Leuven.

Meer informatie

Thema: 
Regio: