De versoepeling van deze regeling voor onbepaalde duur zorgt voor veel meer rechtszekerheid.