njnj

Geen verplichte ophokplicht meer voor pluimvee

De sanitaire toestand rond vogelgriep is de laatste maanden gunstig geëvolueerd. Zo is er in 2024 nog geen enkele besmetting vastgesteld bij pluimveehouderijen en particuliere houders. Ook bij wilde vogels is de viruscirculatie sterk afgenomen. Deze verbetering is ook in de buurlanden opgemerkt.

Bepaalde maatregelen kunnen daarom opnieuw worden versoepeld. Meer bepaald zal het vanaf zaterdag 6 april voor professionele houders en geregistreerde hobbyhouders niet langer verplicht zijn om hun pluimvee en vogels op te hokken. Voor particuliere houders was er geen ophokplicht van kracht.

Waakzaamheid blijft nodig! Het vogelgriepvirus circuleert nog altijd onder wilde vogels in ons land. Er wordt verwacht dat het virus net als vorig jaar de hele zomer aanwezig zal blijven.

Overzicht van de versoepelde en resterende maatregelen

Door de gunstige ontwikkeling van de sanitaire toestand kunnen de maatregelen die werden ingevoerd door de minister van Landbouw, David Clarinval, worden versoepeld. Hoewel de periode van verhoogd risico behouden blijft, zijn volgende veranderingen in de maatregelen van toepassing vanaf 6 april:

  • Het is niet langer verplicht voor professionele houders en geregistreerde hobbyhouders om hun pluimvee en vogels op te hokken. (Voor particuliere houders was er geen ophokplicht van kracht).
  • Het is niet langer verplicht om pluimvee en vogels binnen of onder netten drinken te geven. Het blijft voor alle houders wél verplicht om binnen of afgeschermd (onder netten) te voederen.
  • Het is niet langer verboden om onbehandeld oppervlaktewater te gebruiken bij pluimvee en vogels.
  • Het verhoogde toezicht bij commerciële pluimveebedrijven en de huidige bepalingen met betrekking tot het uitlaadverbod van slachtkippen blijven behouden.

Hoewel het dus niet langer verplicht is om pluimvee of vogels op te hokken of af te schermen met netten, raadt het FAVV nog steeds sterk aan om pluimvee met buitenbeloop preventief af te schermen met netten om op die manier het contact met wilde vogels te vermijden.

Alle maatregelen in België kunnen worden geraadpleegd op de website van het FAVV.

Vogelgriep in België in cijfers

In 2023 werden bij pluimveebedrijven 8 haarden van hoogpathogene vogelgriep vastgesteld. Daarnaast werd het virus ook vastgesteld bij 11 particuliere houders. Dit jaar werden nog geen besmettingen vastgesteld op houderijen of bij particuliere houders. Wel werden 2 besmettingen bij wilde vogels vastgesteld in het westen van het land, deze dateren van januari. Het FAVV volgt de evolutie op de voet en past zo nodig de maatregelen aan.

Ziektevrije status

De Wereldorganisatie voor Diergezondheid (WOAH) keurde op 22 maart 2024 de Belgische zelfverklaring van de ziektevrije status voor hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) bij pluimvee goed. Dit betekent dat België sinds 26 januari 2024 officieel vrij is van hoogpathogene vogelgriep. Door herstel van onze ziektevrije status is het mogelijk dat handelsembargo’s door andere landen worden opgeheven en dat onze export van pluimvee en pluimveeproducten wordt hersteld.

David Clarinval, Federaal minister van Landbouw: “Europa wordt al sinds eind 2020 geconfronteerd met een golf van besmettingen door hoogpathogene vogelgriepvirussen van het type H5. We hebben altijd heel veel aandacht besteed aan de bescherming van houderijen en daarom heb ik bij de aanvang van deze problematiek een periode van verhoogd risico voor vogelgriep ingeroepen. De preventieve maatregelen zijn nuttig geweest om onze pluimveestapel beter te beschermen tegen een introductie van deze virussen.”

Bron: FAVV.