Geen plaats voor een nieuwe kazerne in Geraardsbergen

21 juli 2022

Defensie lanceerde het project ‘Het kwartier van de toekomst’, waarbij twee nieuwe kwartieren in België beoogd werden: één in Charleroi en een tweede op een nog te bepalen locatie in Oost-Vlaanderen. Er waren twee kandidaten in de running: Geraardsbergen en Aalter.

Op woensdag 20 juli hakte de federale regering de knoop door in het voordeel van Geraardsbergen. “Eigen voedselproductie is vandaag minstens even belangrijk als defensie. Kiezen om een bestaande bestemming niet te benutten en in plaats daarvan open landbouwgebied aan te snijden, is onbegrijpelijk”, klinkt het woensdag bij landbouworganisatie Boerenbond.

Opdoffer voor landbouw in Geraardsbergen

Het beoogde projectgebied betreft 42 ha uitstekende landbouwgrond (niet-erosiegevoelig agrarisch gebied, zonder enige beperkende overdruk zoals VEN- en/of habitatrichtlijngebied). Bovendien ligt het volledig in herbevestigd agrarisch gebied (HAG), waar landbouwers net zeker zouden moeten kunnen zijn dat hun landbouwgrond behouden kan blijven. Het is teleurstellend dat de stad Geraardsbergen, die zich profileert als landbouwstad, zoveel landbouwgrond wil aansnijden voor dit project.

De beschikbaarheid van landbouwgrond staat steeds meer onder druk, en zeker in deze regio, waar er nog heel wat bebossings- en andere natuurdoelstellingen zijn. Bovendien zijn er ook nog een aantal oefenterreinen voorzien ten belope van 27 ha. Ook deze terreinen bevinden zicht in agrarisch gebied.

Geen consistent beleid

Is het nog verantwoord om zoveel open ruimte aan te snijden in een periode van bouwshift, wanneer er in Oost-Vlaanderen verschillende militaire locaties niet meer of slechts deels gebruikt worden? In Semmerzake vertrokken de laatste militairen in 2020 en ook domein Westakkers in Haasdonk werd pas in 2021 herbestemd. Bovendien is het onduidelijk waarom de piste van de militaire site Gavere-Semmerzake niet werd onderzocht, terwijl zij reeds militaire ruimte voorhanden hebben.

Standpunt Boerenbond

De bedrijfsgilde Geraardsbergen is duidelijk: er is geen plaats voor een nieuw militaire kazerne in agrarisch gebied. Het herbevestigd agrarisch gebied moet gevrijwaard worden. Een twintigtal landbouwers hebben de betrokken gronden broodnodig voor de exploitatie van hun bedrijf.

Het dossier is echter nog niet afgesloten. Er volgt immers nog een procedure over de ruimtelijke bestemming. Boerenbond zal deze procedure aangrijpen om de landbouwgrond in Geraardsbergen te beschermen.

Bron: Boerenbond/foto eerdere actie tegen kazerne-plan.