Op 21 december werd duidelijk dat de Vlaamse regering er niet in slaagde om een akkoord te bereiken over PAS.