Geef je mening over RUP Open Ruimte Duffel-Oost en Mijlstraat

24 maart 2022

De gemeente Duffel zal vanaf dit jaar werk maken van een ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Open Ruimte Duffel-Oost’. Dit plan zal de gewenste ruimtelijke structuur van de open ruimte in Duffel-Oost en Mijlstraat juridisch verankeren.

Momenteel loopt de publieke inspraakperiode van 14 maart tot en met 12 mei. Enkele van de doelstellingen van het RUP zijn het beschermen van de open ruimte en het afstemmen van dynamische land- en tuinbouw op de natuurlijke structuur met duidelijke en voldoende ontwikkelingsperspectieven voor de sector.

Geef ook inspraak

Boerenbond zal ook in dit dossier de belangen van de land- en tuinbouw in de gemeente verdedigen. Daarom organiseren we een infovergadering om jullie op de hoogte te stellen van de doelstellingen van het RUP en het verdere proces. Op deze manier kunnen we jullie bekommernissen opvangen en meenemen in het vervolgtraject.

De infovergadering vindt plaats op maandagavond 4 april om 20 uur in zaal De Pollepel in Duffel (Naalstraat 43C, Duffel). Inschrijven voor de infovergadering kan via de website van Boerenbond, via 014 59 51 50 of via antwerpen@boerenbond.be

Ten slotte organiseert de gemeente Duffel ook een participatiemoment op dinsdag 29 maart  van 9 tot 12.30 uur en op donderdag 21 april van 16.30 tot 19.30 uur.

RUP Duffel

Meer informatie hierover, en alsook de startnota van het RUP, kunnen jullie vinden op www.duffel.be/grupduffeloost. Hebben jullie nog concrete vragen? Contacteer dan regioconsulent Lotte Jordens via mail.