Onze open ruimte krimpt. Naarmate de wereldbevolking groeit, neemt de huisvesting ervan meer plaats in in het landschap. Dat betekent dat er minder plek overblijft voor andere doeleinden, waaronder ook het produceren van voeding. Om in onze behoeftes te blijven voorzien, moeten we efficiënt omspringen met de ruimte die we ter beschikking hebben.

Stadslandbouw biedt een uitkomst voor deze problematiek en gaat op heel diverse manieren op zoek naar manieren om de stedelijke omgeving te benutten voor voedselproductie.

Door het gebruik van alternatieve technieken zoals  verticale landbouw, productie op daken en in gebouwen, in dakserres, verhoogde containers en groeizakken op verticale muren kan voeding geproduceerd worden in en nabij de stad.

Onze consulent Nele lichtte in het kader van het project EFUA (European forum on Urban Agriculture) deze week het potentieel van stadslandbouw toe tijdens het event Gateway to Europe, een initiatief van POM West-Vlaanderen. Ze zet hier vijf belangrijke weetjes over stadslandbouw in de kijker.

dfd
  1. Stadslandbouw is een volwaardige tak binnen de landbouwsector en gaat niet enkel over voedselproductie in de steden, maar ook daarrond. De definitie van een professionele stadslandbouwer is daarom “een ondernemer die actief inspeelt op de nabijheid van de stad”. Hij biedt vaak een totaalpakket aan. Zo zorgt hij voor de bevoorrading van steden door de productie van voedsel, maar stapt hij vaak ook in als verwerker of verkoper van dat voedsel, of zelfs als leverancier van diensten aan stedelingen. Binnen standslandbouw is de landbouwer dus sterk verbonden met de consument waarvoor hij produceert.
  2. Omdat er geteeld wordt op niet-traditionele oppervlakten, draagt stadslandbouw bij aan de leefbaarheid van steden door vergroening. Door het verbouwen van voedsel naar de stad te brengen, worden anders louter verharde oppervlaktes benut voor het verbouwen van groene gewassen. Deze brengen niet alleen kleur in het straatbeeld, maar dragen ook bij aan de opname van CO2 gassen die in steden vaak overvloedig aanwezig zijn. Zo verbetert stadslandbouw meteen ook de luchtkwaliteit!
  3. Korte keten is bij standsbouw troef. Door zijn sterke verbondenheid met de noden die leven binnen de stad waarop hij zich richt, is de stadslandbouwer een echte lokale producent. Door productie en afname binnen de stad samen te brengen zorgt hij voor een versterking van de lokale economie. Het direct contact tussen boer en consument heeft daarnaast ook nog eens een positief effect op de relaties tussen mensen. Door rechtstreeks van de boer te kopen leert de stedeling weer waar zijn voedsel vandaan komt en wie de persoon achter het product is.
  4. Stadslandbouw prikkelt de verbeelding van jonge mensen. Door het gebruikt van creatieve teeltmedia en -oppervlakten brengt stadslandbouw jongeren in contact met het innovatieve karakter van een ondernemersgeest. Zo levert het contact met stadslandbouw nieuwe starters op en vormt het stedelingen tegelijkertijd over voeding en de productie ervan.
  5. Hoewel ze anders telen, zijn professionele stadsboeren eigenlijk boeren zoals alle andere. Ze hebben dezelfde noden als hun meer landelijke collega’s: nood aan ruimte, zekerheid en een faire prijs. Binnen Boerenbond helpen we stadslandbouwers dan ook graag vooruit en leggen we contacten tussen stadslandbouwers en andere ondernemers. Zo bouwen we een netwerk waarin iedereen van elkaar kan leren.
Over EFUA

Urban farming, of standslandbouw, bestaat dus in allerlei vormen. De diversiteit is enorm, zowel op gebied van waar en hoe verbouwd wordt als in de verdienmodellen die gebruikt worden en de doelstellingen die worden vooropgesteld.

Dat maakt dat het een moeilijke kwestie is op wetgevend vlak. In al zijn diversiteit is stadslandbouw moeilijk in te regelen binnen strakke beleidslijnen. Toch is een duidelijk beleid noodzakelijk om het volledige potentieel van stadslandbouw te benutten.

Om beleidsmakers te ondersteunen in het opstellen ervan , werd het project EFUA in het leven geroepen. Binnen EFUA werkt een netwerk van onderzoekers, (stads)landbouwers en burgers uit heel Europa samen met als doel om de algemene kennis en bewustzijn omtrent de voor- en nadelen van stadslandbouw te verbeteren.

Dankzij de input van de verschillende partners binnen dit Europees forum komt een dialoog rond het concept op gang  Wil je meer weten? Neem eens een kijkje op https://www.efua.eu/.

Bron: Boerenbond.

Stadsboeren in actie

Ben je benieuwd naar stadslandbouw, maar kan je je er eigenlijk nog niet echt iets bij voorstellen? Enkele Vlaamse stadsboeren (in Antwerpen en Leuven) maakten een korte dagboekbijdrage over hun bedrijf.