Functionele agrobiodiversiteit verdient plaats in landbouwbeleid

30 juni 2022

Het Vlaamse consortium van het Interreg-NWE project ‘FABulous Farmers’ nodigt op vrijdag 8 juli Vlaams minister Brouns samen met landbouwers uit voor een terreinbezoek in Laakdal. Heel wat landbouwers passen Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) maatregelen toe.

Daarmee verhogen ze de biodiversiteit op en rond hun percelen en genieten ze zelf ook van de voordelen in hun bedrijfsvoering. FAB maakt het dus mogelijk om productiviteit en verduurzaming van de landbouw te combineren. Tijdens deze toelichting en demonstratie tonen we wat de drijfveer is voor landbouwers en de meerwaarde voor de maatschappij.

Met de 10 beleidsaanbevelingen wil het consortium de Vlaamse overheid aanmoedigen om meer aandacht te hebben voor FAB in het beleid. Door FAB-maatregelen te stimuleren, verlaagt de drempel om in te zetten op FAB. Minister van landbouw, Jo Brouns licht de visie van het kabinet toe. Tijdens het terreinbezoek zullen projectresultaten zoals ze nu voorliggen toegelicht worden.

 1. Wanneer? Vrijdag 8 juli van 15.30 tot 18 uur.
 2. Waar? Haebeeckhove, Herseltseweg 11, Laakdal.
 3. Programma?
 • 15 u.30: Welkom, Kathleen Helsen, gedeputeerde voor Landbouw- en Plattelandsbeleid.
 • 15 u.40: Toelichting project FABulous Farmers, Bart Schoukens, Boerennatuur Vlaanderen.
 • 15 u.50: Toelichting beleidsaanbevelingen, Katrien Geudens, Hooibeekhoeve.
 • 16 u.05: Visie Boerenbond, Lode Ceyssens, voorzitter Boerenbond.
 • 16 u.15: Visie kabinet, Jo Brouns, minister van Landbouw.
 • 16 u.30: Terreinbezoek.
 • Toelichting projectresultaten FAB bloemenranden, Felix Wäckers, Biobest.
 • Toelichting effect bodemmaatregelen, Gert Van de Ven, Hooibeekhoeve.
 • 17 u.30: Afsluitend netwerkmoment.

Deelnemen is gratis, inschrijven kan via deze link.

Bron: Boerennatuur.