Menu

Fraude met pootgoedcertificaten

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
FAVV beveelt pootgoed met valse certificaten te vernietigen. Het betrokken pootgoed is afkomstig uit Nederland.

Karolien Cools, landbouwconsulent

Recent werd ontdekt dat er pootgoed geleverd werd met valse certificaten. Het betrokken pootgoed is afkomstig uit Nederland en van het ras Fontane. In ons land beveelt het FAVV de vernietiging van het pootgoed, ook als dit al uitgeplant werd. Betrokken telers of telers die vermoeden dat ze valse certificaten kregen, kunnen terecht bij de consulenten dienstbetoon voor hulp bij de te volgen procedures.

Valse certificaten

Deze valse certificaten zijn te herkennen doordat ze niet gedrukt zijn op de kunststof Tyvek en dus veel sneller kunnen scheuren bv. Daarnaast is vastgesteld dat deze tot nu toe allemaal het nummer 549.495.787 onderaan hebben (zie afbeelding).

Onderzoek gevoerd door de NAK en Breeders Trust toonde ondertussen aan dat de fraude al 3 jaar bezig is en terug te traceren is tot 1 pootgoedteler in Nederland die het bewuste pootgoed verkocht aan 1 handelaar (Zeeland Trade BV) die dan de valse certificaten aanmaakte. Deze zijn dan via 1 of meerdere tussenhandelaren ook bij Belgische telers terecht gekomen.

Gevolgen?

In ons land wordt de zaak opgevolgd door het FAVV. Aangezien er niet kan aangetoond worden dat het pootgoed ziektevrij is heeft het FAVV beslist om alle betrokken pootgoed te vernietigen. Ook het al uitgeplante pootgoed moet vernietigd worden, dit wil zeggen dat de teelt moet worden stopgezet en dat er een andere teelt moet ingezaaid worden op de betrokken percelen. Ook de komende jaren moeten eventueel nog schietende aardappelplanten vanuit dat pootgoed vernietigd worden.

Schadevergoeding?

De geleden schade bij de telers moet verhaald worden op hun leverancier. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk de leverancier van het pootgoed in gebreke te stellen. Daarnaast moet je alle bewijzen bijhouden die de gemaakte kosten kunnen aantonen. Het gaat hierbij over de betrokken certificaten, de leveringsbon en/of factuur van het betrokken pootgoed, de kosten die gemaakt zijn voor het plantklaar maken van het veld en het poten van de aardappelen, het bewijs dat het FAVV de vernietiging eist van betrokken pootgoed of teelt,… Vraag het FAVV ook naar een bewijs dat de vernietiging is uitgevoerd.

Voor hulp bij de afhandeling van een dossier kan je terecht bij je consulent dienstbetoon.

Deel deze pagina: