Menu

Forse toename aan beheerovereenkomsten

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
De Vlaamse Landmaatschappij probeert zo veel mogelijk landbouwers ervan te overtuigen om beheerovereenkomsten voor akkervogels te sluiten.

Vorig jaar werd een forse toename gerealiseerd van de oppervlakte aan beheerovereenkomsten in de voornaamste akkerbouwgebieden.  De totale oppervlakte aan beheerovereenkomsten stijgt door van 443 naar 657 ha, een toename van maar liefst 48%.

De gebieden in Vlaanderen die het meest geschikt zijn voor akkervogels beslaan zo'n 10.000 ha, maar ook hier staan de akkervogels onder druk. De Vlaamse Landmaatschappij probeert daarom zo veel mogelijk landbouwers ervan te overtuigen om beheerovereenkomsten voor akkervogels te sluiten. Zo kunnen deze gebieden nog beter ingericht worden. Dat gebeurt met succes. Vorig jaar werd een forse toename gerealiseerd van de oppervlakte aan beheerovereenkomsten in de voornaamste akkerbouwgebieden. 

Beheerovereenkomsten voor akker- en weidevogels worden het best geconcentreerd in de gebieden die van nature aantrekkelijk zijn voor deze soorten. Zo hebben ze de meeste kans om een positief effect te hebben op de populatie akker- en weidevogels in Vlaanderen. In Vlaanderen is er 10.000 ha geschikt akkervogelgebied. Het is daar dat de bedrijfsplanners in 2018 zo veel mogelijk landbouwers probeerden te overhalen om beheerovereenkomsten te sluiten. Ook dit jaar wordt die aanpak voortgezet.

Die toename zorgt ervoor dat in een aanzienlijk deel van de voornaamste akkervogelgebieden in Vlaanderen in 2019 een dekking aan beheerovereenkomsten gehaald wordt van 6 % of meer.  Zo werd bijvoorbeeld in een 544 ha groot deelgebied ten westen van Landen (Vlaams-Brabant) een toename gerealiseerd van 24 naar ruim 44 ha aan beheerovereenkomsten, of ruim 8%. Ook in De Moeren in West-Vlaanderen liggen 95 ha aan beheerovereenkomsten of ruim 11%. Zulke dekkingsgraden aan akkervogelvriendelijke maatregelen kunnen volgens experten volstaan om een verdere achteruitgang van akkervogels in die gebieden tegen te gaan.

Ook beheerovereenkomsten voor weidevogels worden zo veel mogelijk gesloten in de meest geschikte weidevogelgebieden. Aan de benedenloop van de Zwarte Beek ligt een weidevogelgebied van 1000 ha. Daar werden op ruim 162 ha (of bijna 17%) beheerovereenkomsten voor weidevogels gesloten. Ook in de polders in de buurt van Vijfwege voeren landbouwers op 23% geschikt weidevogelgebied beheermaatregelen voor weidevogels uit.

Deel deze pagina: