Menu

Fipronilproces van start

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Boerenbond is tevreden met het feit dat het de fipronilzaak tot een sluitstuk komt en de verantwoordelijken voor deze crisis nu zullen worden berecht en bestraft, hoewel we een uitspraak van de zaak ten vroegste midden 2021 kunnen verwachten.

Katrien Van Herck, juridisch adviseur Grondbeleid, Studiedienst Boerenbond

In de zomer van 2017 werd de leghennensector opgeschrikt toen bleek dat fipronil werd aangetroffen in eieren die afkomstig waren van diverse pluimveebedrijven. Het product was in de voedselketen terechtgekomen nadat stalreinigingsfirma’s het middel illegaal hadden gebruikt bij de bestrijding van bloedluizen. De pluimveesector leed zware schade als gevolg van deze crisis. Daarbij ging het zowel om financiële, morele als imagoschade. Naar aanleiding van dit schandaal werd ook in België een strafonderzoek opgestart. Heel wat pluimveehouders hebben zich onder impuls van Boerenbond in deze procedure burgerlijke partij gesteld. Inmiddels werden zeven personen en vier firma’s voor berechtiging doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Op 15 september ging het proces van start. De verdachten moeten zich voor de rechtbank verantwoorden voor de illegale handel in producten waaraan fipronil was toegevoegd, illegale handel in diergeneesmiddelen, lidmaatschap van een criminele organisatie, valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en witwassen. Boerenbond is tevreden met het feit dat het de fipronilzaak tot een sluitstuk komt en de verantwoordelijken voor deze crisis nu zullen worden berecht en bestraft, hoewel we een uitspraak van de zaak ten vroegste midden 2021 kunnen verwachten.

Inmiddels werden de Belgische pluimveehouders op aandringen van Boerenbond in grote mate door de Belgische staat vergoed. Het zal nu aan de getroffen pluimveebedrijven zijn om hun schadevorderingen in de loop van de komende weken te actualiseren en voor wat de resterende schade betreft aan de rechtbank voor te leggen.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: