Landbouw voorziet de bevolking van veilig en gezond voedsel, maar landbouw is ook een van de sectoren die het meest getroffen zijn door klimaatverandering. Klimaatopwarming betekent voor de landbouw meer extreme weersomstandigheden en daardoor bijkomende risico's. Daarom levert landbouw mét resultaat klimaatinspanningen – vaak gestoeld op innovatie, moderne technologie en onderzoek.

Feit 1. Broeikasgasemissies. De landbouwsector behaalt een zilveren medaille

Onze Vlaamse land- en tuinbouw is verantwoordelijk voor 9% van de broeikasgasemissies. Tussen 1990 en 2016 slaagde de Vlaamse land- en tuinbouw erin zijn uitstoot van broeikasgassen met 18% te verminderen, terwijl de totale emissie van broeikasgassen in Vlaanderen in die periode  slechts met 11% daalde. De landbouw legt dus een beter resultaat voor dan de andere sectoren.

>> Download feit 1

Broeikasgasemissies
Tuinbouwbedrijven
Feit 2. Tuinbouwbedrijven doen je lamp branden

Op Vlaamse tuinbouwbedrijven werden er warmtekrachtkoppelingen (wkk's) geïnstalleerd. Die produceren warmte voor serres, maar ze wekken tegelijkertijd op een efficiënte manier elektriciteit op voor ongeveer 630.000 gezinnen. Op die manier zorgen de tuinbouwbedrijven er mee voor dat het elektriciteitsnet in evenwicht blijft, zodat stroompannes voorkomen kunnen worden.

 >> Download feit 2

Feit 3. Efficiënte melkproductie

Tussen 2000 en 2015 daalde de koolstofvoetafdruk (carbon footprint) van melk met maar liefst 26%. Deze positieve evolutie is onder meer te danken aan een effciëntere melkproductie, waarbij melkveehouders ook zelf eiwitten telen en bijproducten uit de voedingsindustrie efficiënter benutten. Per liter melk wordt er beduidend minder methaan geproduceerd en er hoeft minder eiwit geïmporteerd te worden.

>> Download feit 3

Melkproductie
Gezonde voeding
Feit 4. Landbouwers bieden grondstoffen voor gezonde voeding

We hebben voedsel nodig om ons lichaam te laten functioneren. Wanneer we extra inspanningen leveren door te werken of te sporten, maar ook wanneer we groeien, zwanger of ziek zijn, hebben we extra voedingsmiddelen nodig. De landbouw levert deze dierlijke en plantaardige grondstoffen. De consumptie van groenten en vlees past binnen een evenwichtig en gevarieerd dieet. Vlees is een uitstekende broen van eiwit en bovendien rijk aan vitamine B12, ijzer en calcium.

 >> Download feit 4

Feit 5. Wie zet er nog gras om in melk en vlees?

Wist je dat wereldwijd een kwart van de landbouwgrond niet geschikt is om gewassen te verbouwen? Ook in Vlaanderen (27%) is dat zo. Die gronden zijn grasland en worden voor dierlijke productie gebruikt. Omdat herkauwers zoals koeien, schapen en geiten meerdere magen hebben, kunnen zij gras verteren. Deze dieren stoten wel methaan uit, maar ze zetten het gras om in voedingsproducten zoals vlees en melk, die waardevol zijn voor de mens. 

>> Download feit 5 

Koe
Afval
Feit 6. Zullen we dan zelf maar afval eten? 

Landbouwhuisdieren eten restproducten (draf, bietenpulp ...) die ongeschikt zijn als voedsel voor ons. Zij zetten die om in hoogwaardige eiwitten die mensen wel kunnen consumeren. Wanneer iedereen overstapt naar een volledig plantaardig dieet, zouden we deze reststromen niet meer benutten voor menselijke consumptie en zou er meer landbouwgrond nodig zijn om voldoende voedsel te produceren.

>> Download feit 6

Feit 7. Ons Belgisch witblauw is lekker lokaal

De koolstofvoetafdruk van vleesvee vertoont wereldwijd aanzienlijke verschillen. Omdat onze productiemethode zeer efficiënt is, is de voetafdruk van rundvlees van ons Belgisch witblauw vee kleiner dan die van Iers rundvlees en ongeveer half zo groot als die van Braziliaans rundvlees.

Het Belgisch witblauw is een ras met een minimale klimaatimpact per kg vlees, onder meer omdat onze dieren meer vlees aanzetten per dag en omdat de geslachte dieren een zeer hoog vleesrendement hebben.

>> Download feit 7

Belgisch witblauw
Soja
Feit 8. In Vlaanderen eten dieren duurzame soja

Er gelden strenge duurzaamheidseisen voor het sojaschroot (bijproduct) dat Vlaamse boeren aan hun dieren voederen om jouw stukje vlees te produceren. Deze soja mag bijvoorbeeld niet afkomstig zijn van landbouwpercelen in het Amazonewoud die minder dan tien jaar geleden ontbost werden.

Ook aan de gebruikte bestrijdingsmiddelen worden voorwaarden opgelegd. Omdat de Zuid-Amerikaanse landbouwers aan deze bijkomende duurzaamheidseisen moeten voldoen, betalen wij een meerprijs voor hun soja.

>> Download feit 8

Feit 9. Groene elektriciteit van onze koeien, groenten en fruit

Op heel wat bedrijfsgebouwen van land- en tuinbouwers werden zonnepanelen geïnstalleerd. Onze Vlaamse land- en tuinbouwsector wekt daarmee voldoende hernieuwbare elektriciteit op voor minstens 7500 gezinnen. En je hebt zeker al de kleine en grote windmolens gezien die midden in het agrarisch gebied een veelvoud van gezinnen bevoorrraden.

>> Download feit 9

Groene elektriciteit