Menu

Feest voor 15 jaar Groene Zorg in Oost-Vlaanderen

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Steunpunt Groene Zorg bestaat 15 jaar en dat werd gevierd op het melkveebedrijf van de familie De Coster-Baeyens. Dirk en Anita waren een van de eersten die op de kar sprongen in 2004.

Hugo Vleugels, consulent Landelijke Gilden

Op 9 april was het een klein beetje feest in het melkveebedrijf van de familie De Coster-Baeyens. Zorgboerin Anita Baeyens was een van de eersten die op de kar sprong in 2004, toen Steunpunt Groene Zorg werd opgericht. Sindsdien ontvangt ze op het Goteringenhof in Kester (Gooik) twee tot drie dagen per week zorggasten.

Door de jaren passeerden al heel wat doelgroepen op de zorgboerderij: mensen met psychische problemen, jongeren met schoolproblemen, ouderen … Momenteel komen op maandag en donderdag twee mensen met autisme langs. Op woensdagnamiddag is regelmatig een groepje kinderen tussen 8 en 16 jaar te gast.

Voor Anita geven de zorgactiviteiten op het landbouwbedrijf een extra dimensie aan de land- en tuinbouw, maar ook aan haar eigen leven. “Als zorgboerin kan je mee beleven hoe de gasten hier tot ontplooiing komen. Dat maakt het zo bijzonder en mooi”, vertelt ze. “De gasten worden een deel van ons gezin. Ook voor onze kinderen heb ik het altijd als een meerwaarde ervaren dat ze zo nabij geconfronteerd worden met de kwetsbaarheid van sommige mensen.”

114 Vlaams-Brabantse zorgboerderijen

In 2004 richtten Boerenbond, KVLV en Cera Steunpunt Groene Zorg op. Dit steunpunt heeft als opdracht de samenwerking tussen zorgsector en de land- en tuinbouw te ondersteunen en te faciliteren. Er zijn 114 Vlaams-Brabantse zorgboerderijen waarvan 69 professionele land- en tuinbouwbedrijven en 45 groenezorginitiatieven zoals dierenpensions, maneges en tuinliefhebbers. Ze bieden samen plaats aan 375 zorggasten voor hun dagbesteding. Meer dan 90% van de zorgboerderijen biedt activiteiten met dieren aan.

De provincie Vlaams-Brabant was mede trekker van dit aanbod. Gedeputeerde Monique Swinnen verwoordde het zo: “We dragen de zorgboerderijen een warm hart toe. We doen dit door werkingsmiddelen te voorzien aan het Steunpunt. Zorgboerin Anita Baeyens wil ook andere landbouwers graag aanmoedigen om ermee te starten: “Eens de drempel bij het begin overwonnen, dan loopt alles vanzelf.”

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: 
Sector: