Menu

FAVV stelt jaarverslag voor

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) stelde deze week haar jaarverslag van 2017 voor. Minister van Landbouw Ducarme was erbij om de plooien van de afgelopen maanden glad te strijken en sprak zijn vertrouwen in het agentschap uit. Daarnaast kreeg de landbouwsector een schouderklopje, want op het vlak van autocontrole is hij de beste leerling van de klas.

‘De Veviba-affaire werd in de media afgebeeld als een permanente schaduw over de kwaliteit van het FAVV, maar dat is onterecht”, zegt de minister in zijn betoog. “Het FAVV is erin geslaagd om haar aantal controles nog op te voeren, haar werking te optimaliseren en het directe contact met de consument te verbeteren. Ik ben dan ook erg trots op dit jaarverslag.” De minister liet wel weten dat hij samen met het agentschap zal blijven werken aan een nog betere werking.

Hardleerse leerlingen strikter opvolgen

Het FAVV heeft inderdaad heel wat veranderingen doorgevoerd. Zo is men actiever op sociale media om de directe communicatie met de consument te verbeteren. Daarnaast werd er gewerkt aan het optimaliseren van de controles door bepaalde checklists samen te voegen. Ook wil het agentschap focussen op de slechte leerlingen van de klas en degenen die wel goed scoren hiervoor belonen. In de praktijk komt dat erop neer dat bedrijven die zich niet aan de regels houden strikter zullen worden opgevolgd, terwijl degenen die in orde zijn minder controles mogen verwachten.

Boeren doen het goed

Van de 116.285 controles die vorig jaar werden uitgevoerd kreeg 87,5% een gunstig rapport. Dat cijfer is vergelijkbaar met 2016. Van de 73.394 stalen die werden genomen was 96,4% in orde met de voorgeschreven normen. Het aantal controles werd met 27% opgevoerd sinds 2010, wat in 2017 resulteerde in zo’n 350.000 controles op het terrein. Opvallend is dat bedrijven met een gevalideerd autocontrolesysteem significant beter scoren bij controles dan bedrijven die dit niet hebben. De landbouwsector is op dit vlak een zeer goed voorbeeld van hoe het wel moet.

Aandacht voor allergenen

FAVV-voorzitter Herman Dirickx merkt op dat er allergenen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in onze samenleving. “Voor veel mensen is het belangrijk geworden om op voedingsmiddelen een duidelijk overzicht te vinden van de ingrediënten die een allergische reactie kunnen veroorzaken. We zien echter dat dit bij controles nog een pijnpunt is, en hier zal dus in de toekomst meer op gefocust worden.”

Wie de cijfers in detail wil bekijken kan het jaarverslag vinden op de website van het FAVV.

Deel deze pagina: