FAVV-controles ongewijzigd tot Belgische wetgeving is aangepast

24 februari 2022

Op 28 januari trad de nieuwe Europese diergeneesmiddelenverordening (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0006&qid=1644846489452&from=EN)  in werking. Naar aanleiding van deze verordening moet de Belgische wetgeving worden aangepast. Het gaat in het bijzonder om twee Koninklijke Besluiten (dat van 21 juli 2016 over de voorwaarden van het gebruik van geneesmiddelen door dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren, en dat van 10 april 2000 over diergeneeskundige begeleiding).

FOD Volksgezondheid en FAGG werken aan een aanpassing van deze KB’s. Dat gebeurt in overleg met het FAVV en met de betrokken beroepsorganisaties.

Voor de controle op de aanwezigheid en het gebruik van de geneesmiddelen op het landbouwbedrijf blijft het FAVV, met goedkeuring van FAGG en FOD Volksgezondheid, de huidige checklists verder gebruiken. Je kan ze raadplegen via www.favv-afsca.be/professionelen/checklists. Desgevallend worden enkel de wettelijke referenties aangepast.

Het FAVV zal deze checklists en de controles pas aanpassen op het moment dat de wijzigingen in de nationale wetgeving gepubliceerd zullen zijn in het Belgisch Staatsblad (ten vroegste tegen de volgende zomer). Tot dan zal er geen wijziging zijn met betrekking op de controles van het FAVV op de diergeneesmiddelen op het landbouwbedrijf.

www.fagg.be/nl/nieuws

Bron: FAVV