Menu

Extreme droogte begint landbouw serieus parten te spelen

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

De voorbije dagen en weken bleef het kurkdroog. Van de broodnodige regen is nog steeds geen sprake. Integendeel, ook de volgende dagen gaan we opnieuw richting 30 °C en er wordt ten vroegste regen voorspeld vanaf dinsdag.

Op de meest recente Europese droogtekaart zijn delen van de provincies Oost- en West-Vlaanderen rood ingekleurd. Overal in Vlaanderen is er de laatste maanden veel te weinig neerslag te gevallen. Het tekort aan regen bedreigt de opbrengst van meerdere teelten. Het gaat vooral om groenteteelten met een korte groeiperiode, onder meer erwten, spinazie, bonen en bloemkolen. Behalve een lagere opbrengst is er ook sprake van kwaliteitsverlies. De meeste telers doen er alles aan om de schade zo veel mogelijk te beperken door, waar mogelijk, te beregenen. Het is evenwel nog te vroeg om de financiële gevolgen van de droogte nu al te voorspellen. Boerenbond vraagt wel uitdrukkelijk aan de afnemers en verwerkers van groenten en aardappelen om rekening te houden met deze situatie bij het beoordelen van de kwaliteit en de te leveren gecontracteerde volumes.

(lees verder onder de afbeelding)

Akkerbouw

Granen. De wintergerst is begin juli al geoogst. Mede als gevolg van het droge voorjaar noteerden we lagere opbrengsten dan vorig jaar (8 ton/ha ten opzichte van 9 ton/ha in 2017). De tarweoogst is nog maar net gestart, waardoor er nog geen echt zicht is op de opbrengsten. Heel wat percelen worden noodrijp waardoor het risico bestaat dat landbouwers deze percelen te vroeg zullen oogsten waarna kwaliteitsproblemen kunnen ontstaan.

Suikerbieten. Weinig of geen negatieve gevolgen tot nu toe.

Aardappelen. Vroege aardappelen die niet beregend werden hebben te maken met sterke opbrengstverliezen. Voor de late aardappelen is het nog te vroeg om de gevolgen in te schatten. Het risico op doorwas (en dus kwaliteitsverlies ) is reëel. Zeker bij Bintje, een ras dat hiervoor gevoelig is.

Maïs. Vooral maïs met voorteelt gras kent problemen door een stilgevallen lentegroei. Door de langdurige droogte heeft deze maïs onvoldoende wortels kunnen ontwikkelen.

Gras. De grasgroei is volledig stilgevallen. Op veel plaatsen in Vlaanderen is er minstens één snede verlies. Op veebedrijven zal dit leiden tot stijgende kosten omdat men elders ruwvoeder zal moeten aankopen.

Deel deze pagina: