Menu

Extra zitdagen registratie vanggewassen

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Regio: 
Ten gevolge van het nieuwe MAP 6 moet er dit najaar een nieuw soort aangifte gebeuren. Heb je hulp nodig? Wij houden speciale zitdagen.

Sandra Werix, consulent Dienstbetoon Boerenbond

Ten gevolge van het nieuwe MAP 6 moet er dit najaar een nieuw soort aangifte gebeuren. Iedereen die verplicht een vanggewas of nateelt moet inzaaien wegens de basisverplichting of om aan het doelareaal te voldoen, moet vóór 31 oktober enkele extra kolommen in zijn verzamelaanvraag invullen. Dit houdt in dat je de juiste teeltcode invult, samen met de vermelding of het gaat om een vroege inzaai (VGV), een midden inzaai (VGM) of een late inzaai (VGL). Het gaat dan om de inzaaidata vóór 15 september, tussen 15 september en 15 oktober of na 15 oktober.

Is dit op jouw bedrijf van toepassing?

Indien je wenst dat deze aangifte samen met ons gebeurt, dan kan je je aanmelden voor de speciale zitdagen die we hiervoor organiseren. Ben je zelf niet voldoende op de hoogte van de nieuwe regelgeving en weet je niet of het voor jouw bedrijf nodig is, dan kan je eveneens een afspraak maken om jouw dossier samen met ons te bekijken. Je moet in beide gevallen altijd de identiteitskaart en bijbehorende pincode van de bedrijfsleider meebrengen. Aarzel ook zeker niet om in geval van twijfel de Mestbank zelf te contacteren.

Consulenten

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: 
Sector: 
Thema: