Menu

Extra maatregelen laagpathogene AI

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
In afwachting van verdere maatregelen aangaande de ruiming van de getroffen bedrijven kondigt het FAVV een aantal extra maatregelen aan die de verdere verspreiding van het laagpathogene H3-virus moeten tegenhouden.

Wouter Wytynck, adviseur Dierlijke Veredeling Studiedienst Boerenbond

Het ministerieel besluit (MB) herneemt een aantal maatregelen van het eerdere MB van 16 mei 2019. Daarnaast zijn er bijkomende algemene preventieve maatregelen en specifieke maatregelen voor de bedrijven waar het H3-virus is vastgesteld. Minister Ducarme heeft het ministerieel besluit ondertekend en normaal gezien zal dit vandaag (13 juni) in het Belgisch Staatsblad verschijnen en van kracht worden.

Samengevat zullen de volgende algemene maatregelen van toepassing zijn:

 • Verhoogde waakzaamheid op stalniveau met inzenden van monsters bij gedaalde legproductie, verhoogde sterfte, verminderde eetlust/wateropname of klinische symptomen.
 • Beperken van de toegang tot het bedrijf en zeker de stallen tot het absolute minimum en enkel wat noodzakelijk is in het kader van de bedrijfsvoering.
 • Ontsmetting van de voertuigen bij binnenrijden en verlaten van het bedrijf.
 • Verplicht 1-op-1 transport van pluimvee.
 • De toegang tot het eilokaal is verboden voor personen die niet tot het bedrijf behoren.
 • De afvoer van pluimvee, uitgezonderd eendagskuikens en slachtdieren, is maar toegelaten indien een monsterneming en analyse voordien de afwezigheid van het H3-virus hebben aangetoond.
 • De afvoer van broedeieren van een vermeerderbedrijf, uitgezonderd met bestemming een brekerij, is enkel toegelaten indien een geregelde monsterneming en analyse bij de moederdieren de afwezigheid van het H3-virus hebben aangetoond.

En de volgende maatregelen voor de besmette bedrijven:

 • De eieren van een vermeerderbedrijf mogen niet als broedeieren uitgebroed worden.
 • Afvoer van dieren is enkel mogelijk met bestemming het slachthuis.

Bij ontvolken van het bedrijf:

 • moet het bedrijf volledig leegkomen (zonder dat hiervoor een termijn bepaald is);
 • moet het bedrijf grondig gereinigd en ontsmet worden;
 • moet een leegstand van ten minste 21 dagen na de R&O gehanteerd worden vooraleer het bedrijf mag worden herbevolkt.
 • Alle kratten, trays, rollend materieel gebruikt op het bedrijf moeten voor nieuw gebruik een dubbele reiniging en ontsmetting ondergaan (in plaats van de gebruikelijke enkelvoudige reiniging en ontsmetting).
 • Alle pluimveemest, -drijfmest en -strooisel worden gekanaliseerd verwerkt; de afvoer moet gebeuren in gesloten of met een dekzeil afgedekte containers.

De komende dagen wordt door de verschillende overheden, in samenspraak met Europa, verder gewerkt aan de besluiten die nodig zijn om de ruimingen van de getroffen bedrijven op te starten en de middelen vrij te maken voor de vergoeding van de geruimde dieren. 

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema: 
Sector: