Menu

Extra Europese middelen nodig voor landbouw en visserij

Terug naar Actualiteit
Thema: 
Vandaag hebben Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits en haar Waalse collega Willy Borsus deelgenomen aan de Europese Raad Landbouw en Visserij waar de gevolgen van de Corona-crisis in de land- en tuinbouw en visserij besproken werden. Beide ministers vragen Europa om extra middelen om de getroffen sectoren tegemoet te komen.

Bron: persbericht kabinet minister Crevits

Europa en de lidstaten hebben naar aanleiding van de COVID-19-crisis al een eerste reeks maatregelen genomen om de sectoren te ondersteunen. Voorbeelden zijn de steun voor private opslag van zuivel, rundsvlees, schapen- en geitenvlees en het flexibeler omgaan met nog beschikbare Europese budgetten. Maar de huidige maatregelen volstaan niet want zeer veel producten hebben te kampen met lage prijzen.

Beide ministers dringen aan op extra Europese middelen voor de landbouw- en de visserijsector. Een tweede reeks van maatregelen is broodnodig. Ons land vraagt compensaties voor de sectoren met veel onverkochte goederen zoals sierteelt en aardappelen en extra steun voor de private opslag van onder meer varkensvlees. Voor de zuivel werd steun voor een tijdelijk vrijwillige productiebeperking gevraagd. De ministers vinden dat het nog beschikbare Europese budget voor landbouw snel moet worden ingezet en dat Europa erover moet waken dat er geen verstoringen op de interne markt optreden.

Waals minister van Landbouw Willy Borsus: “De eerste maatregelen zijn onvoldoende om de meest getroffen sectoren te ondersteunen. België vraagt om de nodige steunmaatregelen te activeren, met name voor pluimvee (steun voor de opslag van bevroren vlees van pluimvee en het uit de handel nemen van bepaalde producten), voor de varkenssector (steun voor de opslag van vlees varkensvlees, met name vanwege de blijvende gevolgen van Afrikaanse varkenspest) en voor melk (tijdelijke uitzonderlijke maatregelen). Voor zuivel is het de bedoeling om een vrijwillige productiedaling te compenseren."

Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits: “We vragen aan Europa om meer steun voor onze land- en tuinbouwers en uiteraard ook onze vissers. Ik denk dan specifiek aan steun voor de private opslag van varkensvlees, steun voor aardappelen en voor de sierteelt. De prijzen van vis zijn door de sluiting van horecazaken en markten gemiddeld met bijna 40 procent gedaald. Binnen de visserijsector in Vlaanderen lopen er gesprekken om een tijdelijke stillegging van enkele weken voor te bereiden. Maar het ziet er naar uit dat deze crisis nog maanden zal aanslepen en dan zijn extra Europese middelen nodig.”

Meer informatie

Thema: