Evaluatie maatregelen voor watercaptatie en -opslag voor landbouw

7 oktober 2022

Het eerste goedgekeurde project binnen het Droogte Innovatie Fonds van de provincie Limburg, ‘Evaluatie van het potentieel van lokale maatregelen voor watercaptatie en -opslag voor de landbouw in Limburg’ is afgerond. Het rapport, dat beschikbaar is via het agrowaterloket, bevat een reeks aan lokale maatregelen voor watercaptatie en -opslag.

Maatregelen

Acht maatregelen komen in deze studie aan bod. Elke maatregel heeft zijn voordelen en beperkingen. Of de maatregel aan te bevelen is voor een acute watervraag is vaak afhankelijk van heel wat parameters (bedrijfstype, grootte van de watervraag, waterkwaliteit, transportkosten, omgevingsfactoren …).

Dé oplossing

Een mirakeloplossing is er niet: een mix van maatregelen lijkt dan ook het meest aangewezen, waarbij zowel wordt ingezet op alternatieve waterbronnen, waterinfiltratie als efficiënt watergebruik. Ad hoc afhalingen van effluent bij RWZI’s boden een alternatieve oplossing bij een acuut watertekort, maar zijn niet meer toegestaan sinds 10 juni. Daarenboven verandert het wetgevend kader rond het gebruik van effluent in 2023, waardoor aanvullende zuivering nodig is. Voor het transport van effluent moet verder ook worden opgemerkt dat dit vaak niet rendabel is.

Op lange termijn

De andere onderzochte maatregelen, wateropvang op het bedrijf, wateropvang onderaan hellende percelen, peilgestuurde drainage, trekpoelen, wateropvang van verharde oppervlakten in bestaande bekkens, hergebruik van water van regenkappen van kleinfruit en het gebruiken van regen- en proceswater van de (voedings)industrie, bieden enkel een oplossing op langere termijn. Deze maatregelen worden immers nog onvoldoende op grote schaal toegepast om bij acute waterschaarste aan de watervraag te kunnen voldoen. Op bedrijfsniveau bieden ze echter wel al oplossingen bij pionierbedrijven.

Aanbeveling

Tot slot, als aanbeveling naar het beleid toe: technische en administratieve ondersteuning bij het ontwerp en de realisatie van maatregelen, en administratieve ondersteuning bij de opmaak van een subsidieaanvraag en/of aanvraag van een omgevingsvergunning kan landbouwers en fruittelers verder op weg helpen om aan de slag te gaan met maatregelen voor watercaptatie- en opslag.