Menu

Europese ruggensteun voor jonge boeren

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Regio: 
Het ‘Young Farmers’ Initiative’ werd door de eurocommissarissen Phil Hogan (Landbouw) en Marianne Thyssen (Tewerkstelling) voorgesteld op het landbouwbedrijf van Sam Magnus in Merchtem in aanwezigheid van de ministers Kris Peeters en Koen Van den Heuvel en EVP-europarlementsleden.
Europese Commissie (DG AGRI) en de Europese Investeringsbank (EIB) stellen het ‘Young Farmers’ Initiative’ voor. Ze zullen geld vrij maken om de toegang tot financiering voor jonge landbouwers in Europa te verbeteren. ...

Jacques Van Outryve

 


In het kader van het Plan Juncker wordt 2 miljard euro voorzien voor investeringssteun in de landbouw en bio-economie. Een belangrijk gedeelte van dit bedrag wordt exclusief voorbehouden voor jonge boeren. Dit ‘Young Farmers’ Initiative – Jonge Landbouwers Initiatief’ werd door de Europese commissarissen Phil Hogan (Landbouw) en Marianne Thyssen (Werkgelegenheid en Sociale Zaken) voorgesteld ter gelegenheid van hun bezoek aan het landbouwbedrijf van Sam Magnus in Merchtem. Sam is ondervoorzitter van Groene Kring. Ook de federale en Vlaamse ministers Kris Peeters en Koen Van den Heuvel waren op het bezoek aanwezig. Het Plan Juncker maakt extra publieke en private financiële middelen vrij voor Europese investeringen en jobcreatie in verschillende Europese sectoren, zo ook in de landbouwsector.

 

Waar komt dat geld vandaan? 

De Europese Investeringsbank (EIB) zelf maakt 1 miljard euro vrij voor deze actie en zal naar eigen zeggen nog eens 1 miljard euro van particuliere banken mobiliseren om de sector aan het nodige kapitaal te helpen. De financiële middelen zullen door lokale banken en leasingmaatschappijen worden ingezet om onder meer jonge landbouwers leningen met een langere looptijd (tot 15 jaar) en een lagere rente te verschaffen. Het initiatief past in de zoektocht van de Europese Commissie naar alternatieve financiering van het GLB maar wil tegelijk de landbouwsector opnieuw aantrekkelijk maken voor jongeren. De Europese landbouwbevolking is sterk verouderd. Wie zal morgen voor voedsel zorgen?

Groene Kring en CEJA, de koepel van Europese Jonge Boeren, zijn tevreden met de maatregel. Sam Magnus maakte van de gelegenheid van het bezoek gebruik om met de aanwezige politici in gesprek te gaan en te wijzen op de noden van jonge boeren. Toegang tot productiefactoren waaronder kapitaal en grond zijn uitermate belangrijk voor jongeren om zich in de sector staande te houden. Groene Kring hoop op een goede uitwerking van de nieuwe maatregel in Vlaanderen zoals verlaging van de eigen inbreng bij leningen, het verlenen van waarborgen en flexibiliteit in de afbetaling. Groene Kring benadrukt dat de maatregel aanvullend moet zijn op de middelen die binnen het GLB reeds specifiek voor jongeren gereserveerd worden. Zij mogen geen vervanging zijn!

Deel deze pagina: