Europese natuurherstelwet goedgekeurd

De Europese ministers van Milieu hebben de natuurherstelwet dan toch goedgekeurd. De gewijzigde houding van Oostenrijk heeft voor de vereiste meerderheid gezorgd. Boerenbond heeft zich altijd verzet tegen deze wet. Volgens ons is het opnieuw een voorbeeld van ondoordacht beleid.

De wet zat al maanden geblokkeerd op het niveau van de Raad (de lidstaten), ook al was er al een politiek akkoord over de natuurherstelwet gevonden met het Europees Parlement. De Oostenrijkse groene minister Leonore Gewessler kondigde zondag aan dat haar land dan toch vóór de wet zou stemmen, wat meteen de deur openzette voor de goedkeuring vanochtend. Twintig van de 27 lidstaten stemden voor, zes stemden tegen, België onthield zich.

Wat betekent dit?

De wet voorziet dat tegen 2030 ten minste 30% van de momenteel bestaande land-, kust-, zee- en zoetwaterhabitats moeten worden hersteld. Het herstel moet zelfs toenemen tot 60% in 2040 en 90% in 2050. De EU-lidstaten zullen er ook voor moeten zorgen dat er geen significante achteruitgang zal optreden in de gebieden die worden hersteld.

Boerenbond hekelt goedkeuring

De goedkeuring van de natuurherstelwet is volgens Boerenbond opnieuw een voorbeeld van ondoordacht beleid. De natuurherstelwet legt bijkomende doelen op ter bevordering van de biodiversiteit en de bescherming van natuur. Daarenboven volgen er ook doelstellingen voor het landbouwgebied (koolstofopbouw, akkervogels, veenherstel). Het areaal landbouwgrond, hét punt van ongerustheid dat naar boven kwam tijdens de boerenprotesten, zal dus nog meer onder druk komen te staan. 

De Vlaamse regering deed recent nog een socio-economische impactanalyse waaruit bleek dat het niet uitgesloten is dat de doelstellingen zullen doorwerken in individuele plan- en vergunningsprocedures.

De boerenprotesten afgelopen maanden waren een duidelijk signaal. Boeren blijven achter natuurherstel staan, maar dit is blind varen. Boerenbond zal nu druk zetten op de Vlaamse regering om natuurherstelplannen op te maken samen mét het middenveld om de economische schade tot een minimum te beperken.

Bron: Boerenbond