Menu

Terug naar Actualiteit >Europese melkreductieregeling goed opgevolgd

Alle regio's

Tijdens de landbouwraad van juli 2016 werd een pakket van 150 miljoen euro vrijgemaakt om een vrijwillige productiebeperking op Europees niveau te financieren. Europa garandeert een ondersteuning van 14 cent/kg melk voor de vermeden melk (los van een vermindering bij een beperkte effectieve reductie). Concreet laat het beschikbare budget toe om 1,07 miljard kg melk te reduceren. Tijdens de eerste ronde afgelopen september hebben 52.101 melkveehouders op Europees niveau 1,06 miljard kg melk aangemeld. Zij moesten hun ingeschatte melkproductievermindering tussen oktober en december realiseren. Intussen is bekend hoeveel effectief gereduceerd werd over de lidstaten heen.

Melkreductie goed opgevolgd in Vlaanderen

In België hebben 1825 melkveehouders in september een reductie van ongeveer 33.500 ton melk aangevraagd. Om de ondersteuning van 14 cent/kg melk te krijgen, moesten ze voor half februari een betalingsaanvraag indienen. Uiteindelijk blijkt dat 1614 melkveehouders (88%) in België 27.700 ton melk effectief gereduceerd hebben. Dat is 82% van het aangemelde volume. Gemiddeld heeft een deelnemend bedrijf tussen oktober en december 17.000 kg melk minder geproduceerd. De meeste bedrijven hebben het minder geleverde volume goed ingeschat of hebben hun melkveeactiviteit geheel of gedeeltelijk gestopt.

In Vlaanderen hadden 738 bedrijven tussen oktober en december een reductie van 15,1 miljoen liter gepland. Uiteindelijk hebben 667 melkveehouders 12.500 ton melk effectief gereduceerd (83%). In Wallonië was er meer interesse om deel te nemen aan de regeling, met 1065 bedrijven die bijna 17,5 miljoen liter zouden reduceren. De extra ondersteuning van de productiebeperking vanwege de Waalse overheid heeft heel wat melkveehouders gestimuleerd om hun productie te beperken. Uiteindelijk hebben in Wallonië 947 melkveehouders 15.195 ton melk (87%) effectief gereduceerd.

Melkreductie in Europa

In totaal hadden 52.101 melkveehouders op Europees niveau 1,06 miljard kg melkreductie aangemeld. Uiteindelijk hebben 43.968 melkveehouders in alle lidstaten 851,7 miljoen kg melk effectief gereduceerd, dus 80% van het aangemelde volume. Duitsland (286.049 ton), Frankrijk (181.398 ton), het Verenigd Koninkrijk (112.028 ton), Nederland (80.305 ton) en Ierland (74.225 ton) hadden de grootste reductievolumes vooropgesteld. De effectieve reductie in deze lidstaten schommelt tussen 80% en 83%. Alleen in Nederland werd slechts 66% van de geplande melkreductie effectief gerealiseerd. Met een gemiddelde van 80% effectieve reductie zal aan de melkveehouders ongeveer 120 miljoen euro van de uitgetrokken 150 miljoen euro effectief uitgekeerd worden. De uitbetaling in Vlaanderen is gepland voor eind maart.

Tweede ronde

Aangezien er na de eerste aanmeldronde in september nog een ruimte was voor een beperkte melkreductie binnen het beschikbare budget, kwam er afgelopen oktober nog een tweede aanmeldronde, waarbij de geplande reductie gerealiseerd moest worden in november 2016-januari 2017. Er was in deze tweede ronde slechts ruimte voor een reductie van 12,2 miljoen kg melk, terwijl over alle lidstaten heen een reductie van 97,8 miljoen aangevraagd werd. Voor deze aanmeldronde werd op de aangemelde liters dan ook een reductie- of allocatiefactor van 0,1246 toegepast. Deelnemers aan deze tweede ronde moeten voor 17 maart hun betalingsaanvraag en de nodige bewijsstukken indienen via het e-loket.

Tabel 1 Melkreductie in de periode oktober-december

Regio Aantal aanvragen in september Aantal aanvragen tot betaling Melk aangemeld voor reductie (ton) Effectief gereduceerde melk (ton)
Vlaanderen 738 667 15.563 12.525
Wallonië 1065 947 17.979 15.195
België 1803 1614 33.542 27.720