Europese Commissie doet enquête over vereenvoudiging

Landbouwers worden uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête over vereenvoudiging

De Commissie lanceerde afgelopen week een enquête om rechtstreeks de bezorgdheden van de landbouwers in de EU te verzamelen, in navolging van de protesten en vele vragen van landbouworganisaties en boeren. Het is een kans om als land- of tuinbouwer en sector rechtstreekse feedback over de administratieve moeilijkheden op het bedrijf door te geven. De enquête is online en in het Nederlands in te vullen en loopt tot en met 8 april. Het duurt een 20-tal minuten om deze in te vullen.  

In de bevraging worden korte vragen gesteld zoals: Hoeveel tijd wordt er elk jaar besteed aan administratieve taken in verband met het aanvragen van steun en rapportageverplichtingen? Maak je gebruik van mobiele apparaten om foto's met een geotag mee te sturen? Hoe beoordeel je de complexiteit van de verschillende procedures en regels die van toepassing zijn op landbouwbedrijven?  De enquête zal op die manier helpen bij het identificeren van de bronnen van administratieve lasten en complexiteit die voortvloeien uit de GLB-regels en andere regels voor voedsel en landbouw, zowel met betrekking tot de toepassing ervan op nationaal niveau als met betrekking tot de registratie- en rapportageverplichtingen die eraan verbonden zijn. 

De voorlopige resultaten zullen al in april worden gepresenteerd. Tegelijkertijd zullen interviews met landbouworganisaties worden georganiseerd om het beeld te vervolledigen.

  • Vind hier de omkaderende communicatie van de Europese Commissie.
  • Je kan de bevraging HIER invullen. Vergeet niet bovenaan de taal te wijzigen naar Nederlands indien nodig. Ben je bereid om later ook mondeling geïnterviewd te worden? Vink dit dan zeker aan.
  • Ondervind je moeilijkheden met het invullen van de bevraging? Contacteer zeker jouw consulent.

Ook Boerenbond zal de bevraging invullen en blijft verder werken aan minder regeldruk en administratieve vereenvoudiging. Heb je nog concrete voorstellen? Vul deze dan in op onze eigen bevraging, die loopt sinds eind februari.