Menu

Terug naar Actualiteit >Europarlementslid was één dag boer

Alle regio's
Alle sectoren

Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V/EVP) liep vrijdag de hele dag stage op het melkveebedrijf van Suzan Mahieu in Hollebeke (Ieper). Op het bedrijf kwam de politicus in contact met de landbouwpraktijk maar ook met de theorie en de veel uitdagingen. Hij kwam ook in contact met veel enthousiasme en ‘goesting’. In zijn stageverslag vatte hij zijn bevindingen samen en trok hij lessen voor het beleid.

Vandenkendelaere werkt in het Europees Parlemement mee aan verslag over de implementatie van steunmaatregelen voor jonge land- en tuinbouwers in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het is niet de eerste keer dat het Europees Parlement een dergelijk verslag opstelt. Jongeren en vrouwen in de landbouw zijn een dankbaar politiek onderwerp. Het mag echter niet bij woorden blijven!

Tom Vandenkendelaere: “In Europa zijn we volop aan het onderhandelen voor het nieuwe landbouwbeleid na 2020. De stem van de jonge boer moet daarin zwaar doorwegen. Ikzelf zit dit najaar mee in de cockpit als we ons in het parlement op maatregelen voor jonge landbouwers gaan concentreren. Daarom is een dag als vandaag erg belangrijk: met beide voeten in de praktijk, nuttige info van jonge boeren zélf te ontvangen én het is een energieboost om er een stevige lap op te geven!”

Vandenkendelaere startte zijn stagedag om zeven uur ’s ochtends in de melkput. Tijdens het ontbijt stelde Susan haar bedrijf voor aan de hand van een stagebundel waarna er ruim de tijd werd genomen voor een rondgang en enkele praktijklessen tractor rijden. Tijdens de lunch ging het Europees Parlementslid van CD&V in gesprek met enkele provinciaal bestuursleden van Groene Kring West-Vlaanderen. De West-Vlaamse jonge boeren stelden via een drietal casestudies enkele uitdagingen voor. Zo werd de Europese vrijwillige productiebeperking van zuivel kritisch besproken, werden de knelpunten van de mestwetgeving op een praktische manier geduid en vroegen de aanwezigen naar een sterke definitie voor actieve land- en tuinbouwers en maatregelen om de toegang tot landbouwgrond voor jonge land- en tuinbouwers te vergroten.  

Een fotoverslag van de stage vind je op de website van Groene Kring