Menu

Europa, word wakker!

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Morgen vindt in Brussel de Europese landbouwraad plaats. Eindelijk staat de crisis in de landbouwsector op de agenda. Europa moet weer meer inzetten op leefbare prijsvorming. In alle sectoren van de land- en tuinbouw kampen boeren met te lage prijzen en marges, maar vooral in de varkens- en melkveehouderij zorgen die vandaag voor penibele situaties op onze bedrijven. 

In februari nodigde Europees Commissaris voor landbouw, Phil Hogan, de lidstaten uit voorstellen in te dienen om de crisis aan te pakken. Die moeten wel passen in het kader en budget van het huidige gemeenschappelijk landbouwbeleid en enkel voorstellen die gedragen zijn door een meerderheid van lidstaten, komen in aanmerking.

De voorbije weken formuleerden ministers René Collin, Joke Schauvliege en Willy Borsus, de Belgische voorstellen. Zij zijn op  Waals, Vlaams en federaal niveau bevoegd voor landbouw. De Belgische voorstellen werden vastgelegd in nauw overleg met de Belgische landbouworganisaties Boerenbond, ABS en FWA (verenigd in het Agrofront). De voorgestelde maatregelen leggen de nadruk op het inkomen van de boer en op een slagkrachtig landbouwbeleid. 

Om de ernst van de zaak duidelijk te maken nodigt het Agrofront vóór aanvang van de landbouwraad, zijn ministers uit voor een ontbijt. De delegaties van de Agrofront-partners willen nog eens krachtig meegeven hoe ernstig de situatie is op onze landbouwbedrijven. Er moet snel én blijvend beterschap komen waardoor maatregelen op korte maar ook op midden lange termijn moeten genomen worden. Boerenbond-voorzitter, Sonja De Becker, en de delegatie van Boerenbondbestuursleden zullen hun eisenbundel als geheugensteuntje meegeven.

Deel deze pagina: