Europa wil voorstel halvering van gewasbescherming weer intrekken

Tegen de achtergrond van de recente grootschalige landbouwersacties in heel Europa stelt Ursula Von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, voor om het voorstel voor halvering van het gewasbeschermingsmiddelengebruik weer in te trekken.

Het voorstel is "een symbool van polarisering" geworden, zo verklaarde voorzitter Ursula Von der Leyen dinsdag in het Europees Parlement in Straatsburg.

De Commissie had in 2022 voorgesteld om het gebruik van pesticiden tegen het einde van dit decennium met 50 procent in te dijken. Dat was volgens haar nodig om de ecologische voetafdruk van de landbouwsector te verminderen. Maar het voorstel werd in november vorig jaar verworpen door het Europees Parlement, en ook de lidstaten boeken in dit dossier geen vooruitgang, zo stelde Von der Leyen vast.

Een aanpak van meer overleg is nodig

Daarom gaat Von der Leyen het college van Eurocommissarissen vragen om de ontwerpverordening in te trekken. Volgens haar blijft het inperken van de risico's van chemische gewasbescherming "een waardig doel", maar is er een andere aanpak nodig: meer "bottom up" en "gebaseerd op stimuli". "Op deze basis zou de Commissie een nieuw, rijper voorstel kunnen maken, met betrokkenheid van de belanghebbenden", zei ze.

Een timing voor een nieuw voorstel noemde Von der Leyen niet. Het lijkt alleszins een dossier voor de nieuwe Commissie die na de verkiezingen van juni gevormd zal worden. Von der Leyen wil het debat voeren in het kader van de onlangs gelanceerde strategische dialoog over de toekomst van de landbouw, waarin naast landbouwers ook vertegenwoordigers van de meststoffensector, de voedingsindustrie, milieuorganisaties en de financiële sector zetelen.

Bron: Belga/Boerenbond. Foto: Europese commissie, Dati Bendo.

Tevreden met nieuwe inzichten

"Boerenbond hecht zeer veel belang aan gezonde gewassen en duurzame productiemethoden", reageert Pieter Van Oost, adviseur plantaardige productie bij Boerenbond. "Verschillende voorstellen van de Europese Commissie, die opgenomen waren in de SUR, zijn in België eigenlijk al courante praktijken. Andere voorstellen gingen dan weer veel te ver, wat terug de administratieve last voor de land- en tuinbouwers enorm deed toenemen. Deze evolutie zagen we niet graag op ons afkomen en daar hebben we ons ook tegen verzet."

"Dit was ook het geval voor enkele te ambitieuze doelstellingen die de SUR had voorgesteld zoals de te ruime afbakening van kwetsbare gebieden en te grote reductiedoelstellingen op zeer korte termijn. Boerenbond is tevreden dat de EC tot nieuwe inzichten is gekomen en hoopt dat ze het signaal ernstig neemt dat zo’n nieuwe wetgeving best tot stand komt in overleg met de belangrijkste doelgroep. IN alle gevallen moet het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen steeds veilig kunnen, zowel voor de consument de gebruiker als de omwonenden en het leefmilieu", zegt Pieter Van Oost.