Menu

Europa is meer dan ooit belangrijk voor ons

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Regio: 
Vrijdagmiddag ging voorzitter Sonja De Becker in haar dagelijkse landbouwpraatje in gesprek met minister Kris Peeters.

Vrijdagmiddag ging voorzitter Sonja De Becker in haar dagelijkse landbouwpraatje op Agriflanders in gesprek met Kris Peeters, federaal vice-eerste minister en minister van Werk, Economie en Consumenten. Ze bedankte de federale regering voor de maatregelen in de taks shift die lasten op arbeid hebben verlicht en benadrukte dat onze sector meer Europa wil, met een eengemaakte markt én een gelijk speelveld.

De federale regering is momenteel in lopende zaken tot 15 april, wanneer het parlement wordt ontbonden. Er liggen nog enkele dossiers op de plank die de regering nog daarvoor zou moeten afwerken. “Het eerste is de carry back-regeling, waarbij de inkomensschommelingen van de boeren en tuinders zouden moeten worden verdeeld over verschillende jaren”, zei De Becker. Peeters stelde dat hij eveneens vragende partij is om dit alsnog goed te keuren. Een tweede dossier is dat van de initiatieven rond oneerlijke handelspraktijken, maar hier is de kans op succes vrij klein. “Een derde dossier is het plan voor eerlijke concurrentie in onze sector, dat twee jaar geleden werd ondertekend. Maar een aantal zaken zijn nog niet uitgevoerd, zoals de maatregelen rond extra werkzekerheid en de strijd tegen de fiscale fraude”, aldus de voorzitter. “We moeten proberen nog enkele Koninklijke Besluiten op de ministerraad te brengen en enkele zaken te realiseren”, reageerde Peeters hierop.

Verlichting rond lasten op arbeid

Als gewezen Vlaams minister van Landbouw volgt Kris Peeters nog steeds enkele federale dossiers rond landbouw op, die de bevoegdheid zijn van federaal landbouwminister Denis Ducarme. Dat zijn zogenaamde ‘sanitaire dossiers’, zoals de nieuwe regelgeving rond tuberculose en de strenge vervoersreglementering rond de Afrikaanse varkenspest. “Die laatste moeten worden versoepeld, zodat het haalbaar blijft”, zei De Becker.

Onze voorzitter loofde de federale regering met haar inspanningen op het vlak van de tax shift. “De regering heeft heel wat maatregelen genomen die een verlichting betekenen op de lasten op arbeid. Die zijn met 4 à 5% gedaald, en daarnaast is er nog de indexsprong.”

Wat de brexit betreft, zei Kris Peeters dat de regering zich voorbereid op een ‘no deal’, en dat de land- en tuinbouwsector hierin wordt meegenomen. “Ik ben heel bezorgd dat dit een negatieve impact zal hebben, desnoods moeten we budgetten vrijmaken voor de sector.”

Meer Europa

Voorzitter De Becker benadrukte dat Europa heel belangrijk blijft voor onze sector. “85% van onze export gaat naar onze buurlanden en zorgde al voor veel welvaart en tewerkstelling binnen Vlaanderen. We willen meer Europa omdat we alle belang hebben bij een eengemaakte markt met een gelijk speelveld. Maar we moeten ook niet naïef zijn: Europa heeft geen afdoende instrumenten om wereldschokken op te vangen. Dat weegt op de marges, terwijl de verwachtingen naar de sector toe steeds hoger worden.” Kris Peeters stelde dat Europa inderdaad nog meer oplossingen zou moeten kunnen bieden voor de landbouw.

Ook op zaterdag en zondag zijn er nog landbouwpraatjes op Agriflanders. Die starten telkens om 12.30 uur. Je kunt ze ook live meevolgen op www.facebook.com/boerenbond.

Deel deze pagina: