Menu

Terug naar Actualiteit >Europa legt verantwoordelijkheid bij lidstaten

Alle regio's
Alle sectoren

“Europa schuift zijn verantwoordelijkheid af op de lidstaten”, is een van de commentaren op de mededeling van de Europese Commissie over de toekomst van voeding en landbouw. Europa wil zijn gemeenschappelijk landbouwbeleid toekomstbestendig maken. Dat is niet de eerste keer. Volgens sommigen wordt het de laatste keer.

In ‘De toekomst van voeding en landbouw’ stelt de Europese Commissie een heel nieuw uitvoeringssysteem voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor. Sommigen beschouwen dit als een hernationalisatie en dus het einde van het eerste en enige (h)echte Europese beleid. Niets is minder waar. Het is niet de bedoeling dat Europa de doelstellingen van het beleid uit handen geeft, wel de uitvoering en de controle op de uitvoering. Europa beperkt zich dan tot controle van de lidstaten. We vernemen trouwens dat de lidstaten door de Europese Commissie werkelijk erop afgerekend zullen worden wanneer ze bepaalde doelstellingen zoals de milieu- en/of klimaatdoelstellingen niet halen. En de doelstellingen inzake landbouwinkomen? Daar is vooralsnog geen sprake van. Maar waarom niet?

Geen vereenvoudiging

Europa schuift niet het beleid van zich af, maar de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid. Europa doet dit in het kader van de zogenaamde ‘subsidiariteit’ en vereenvoudiging. De vraag is of zo’n stap tot vereenvoudiging zal leiden. Europa wordt verweten dat het een regelneef is. De gewezen Amerikaanse president Barack Obama zei het vorige week in Parijs: “De EU moet beseffen dat het micromanagen van elk deel van het leven van de Europeanen tot frustratie leidt.” Obama is Europa niet, maar zijn kritiek wordt gevolgd. Dus wil Europa meer delegeren aan de lidstaten. Copa-Cogeca, de Europese koepel van landbouworganisaties en -coöperaties, denkt niet dat dit tot vereenvoudiging van het GLB zal leiden. Europese milieu-organisaties zijn op hun beurt van mening dat de vergroening helemaal zal verwateren. Wie krijgt gelijk? Het nieuwe uitvoeringssysteem (delivery model) van Europa zet echter de deur wagenwijd open voor zogenaamde gold plating. Dat zeggen ook Copa-Cogeca.

Het moet van Europa

Gold plating is de reden waarom de Britse boeren voor de brexit gestemd hebben. Gold plating bestaat erin dat lidstaten bij de uitvoering van Europese wetgeving steeds geneigd zijn om er een schepje bovenop te doen. Later blijkt dan dat het gelijke Europese speelveld geschonden is en wordt er in Brussel geijverd om er ook maar een schepje bovenop te doen. Bij de uitvoering hiervan doen de ambtenaren in de lidstaten er weer iets bovenop … Zelfs een kleinigheid kan zware gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van de landbouwsector in een of ander land, een of andere regio. We hebben het ook zien gebeuren. Denk aan dierenwelzijn, milieudoelstellingen … Velen weten zelfs niet eens wat moet van Europa en wat niet hoeft. “Het komt van Europa”, zegt men gemakshalve, maar intussen halen ambtenaren en politici in de lidstaten hun slag thuis. Het hoeft helemaal niet van Europa! Met het nieuwe systeem wordt het nog moeilijker om onderscheid te maken tussen lidstaat en Europa. Sommigen zullen daar gebruik van maken. Boer let op je ganzen!