Europa keurt herziening richtlijn industriële emissies goed

Op 12 maart is de herziening van de richtlijn industriële emissies definitief goedgekeurd in het Europees Parlement. Met deze definitieve goedkeuring bevestigt men het politiek akkoord dat in november 2023 werd gesloten. Dit akkoord is negatief voor de landbouwsector omdat het toepassingsgebied voor varkens- en pluimveebedrijven wordt uitgebreid.

Toepassingsgebied uitgebreid

Boerenbond heeft zijn bezorgdheden rond het akkoord geuit, samen met de Europese landbouworganisatie Copa-Cogeca. De Vlaamse regelgeving stelt al hoge eisen voor de veeteelt in Vlaanderen. Een uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijn zal voor bijkomende impact zorgen, op het vlak van controles, de invoer van milieubeheerssystemen en bijkomende administratieve lasten.

Amendement weggestemd 

Europees Parlementslid Benoit Lutgen heeft getracht om het akkoord nog aan te passen door een amendement in te dienen voor de plenaire stemming, dat pleit voor het behouden van het huidige toepassingsgebied voor landbouw.

Dit amendement heeft het in de stemming nipt niet gehaald. We betreuren het als landbouwsector dat met deze beslissing het toepassingsgebied van de richtlijn dus definitief wordt uitgebreid.

Europees parlement

Lees meer over de EU-richtlijn

In het artikel van 1 december 2023 lees je meer over de wettekst die nu goedgekeurd werd.