Menu

Europa geeft principieel groen licht voor bestrijding van het H3-virus met vergoeding

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Boerenbond is verheugd dat er door dit principieel groen licht nu concrete stappen kunnen worden gezet om de H3-vogelgriepuitbraak kordaat aan te pakken.

Wouter Wytynck, adviseur Dierlijke Veredeling Studiedienst Boerenbond

Sinds de laag pathogene aviaire influenza van het type H3 is opgedoken, werd een 65-tal bedrijven getroffen. De hoge mortaliteit en het feit dat de leggende dieren uit de leg vallen, leiden ertoe dat de schade op de getroffen bedrijven erg hoog oploopt. Daarbij komt dat het virus erg gemakkelijk verspreidt, waardoor het aantal gevallen voortdurend blijft oplopen. Van in het begin heeft Boerenbond gevraagd naar een gecoördineerde bestrijding met een vergoeding, maar tot op heden is het hierop wachten. Dat zorgt voor frustratie bij de getroffen bedrijven. De voorbije week hebben we onze contacten federaal en bij Europa nogmaals aangesproken en aangedrongen op actie en een kordate aanpak. Dit heeft geleid tot een overleg gisterenvoormiddag tussen federaal minister Ducarme, Vlaams minister Van den Heuvel, een vertegenwoordiger van minister Collin en eurocommissaris Hogan over de te nemen maatregelen. Het besluit is dat het licht principieel op groen gezet wordt om de ziekte daadwerkelijk te bestrijden en de getroffen bedrijven financieel tegemoet te komen.

Boerenbond is verheugd dat er door dit principieel groen licht nu concrete stappen kunnen worden gezet om de H3-vogelgriepuitbraak kordaat aan te pakken. De sector was al van in den beginne vragende partij om de bedrijven met symptomen te ruimen met een compensatie voor de waarde van de dieren, om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Zowel de federale als de Vlaamse minister van Landbouw steunden onze vraag hieromtrent.

Het heeft evenwel veel lobbywerk gevraagd om bij Europa de goedkeuring te krijgen voor een financiële ondersteuning hierbij. Het signaal van vandaag is dus een positieve stap voorwaarts in het dossier. We hopen nu dat de verdere concretisering vlug volgt, zodat de ziekte kan worden ingedijkt en er ook snel duidelijkheid komt over de vergoedingen voor de getroffen bedrijven.

Zodra we hierover meer informatie hebben, zullen we onze leden onmiddellijk informeren.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: