EU-voorstel erkent Renure als kunstmestvervanger

De voorbije maanden kwamen de boeren meermaals op straat. Een van de redenen voor jullie protest waren de bezorgdheden rond een samenhangend mestbeleid. Eén van de pijnpunten naast het wegvallen van derogatie, is het uitblijven van de erkenning van kunstmestvervangers (Renure). Boerenbond heeft dit thema in haar gesprekken met de Europese beleidsmakers al sinds lange tijd hoog op de politieke agenda gezet.

De Europese Commissie kwam vandaag met een wetsvoorstel dat Annex III van de Nitraatrichtlijn aanpast en lidstaten de mogelijkheid geeft om Renure effectief in te zetten als kunstmestvervanger, boven de norm van 170 kg N/ha uit dierlijke mest. Het voorstel wordt nu voor verdere consultatie voorgelegd.

Boerenbond is tevreden met het voorstel en hoopt dat Europa snel overgaat tot de goedkeuring en Vlaanderen daarna vlug werk maakt van de uitvoering ervan.

Renure zijn stikstofnutriënten verkregen uit dierlijke mest met de eigenschappen van kunstmest. Door het voorstel erkent de Europese Commissie effectief ammoniumzouten uit stripping-scrubbing, mineralenconcentraten uit omgekeerde osmose en struviet als kunstmestvervangers en mag er tot 100 kg N/ha van deze producten gebruikt worden op alle gronden en gewassen binnen de geldende bemestingsnormen, bovenop de 170 kgN/ha uit dierlijke mest.

Met deze erkenning kunnen landbouwers circulair gaan werken binnen hun eigen landbouwonderneming, doordat ze hun eigen dierlijke mest ter plekke kunnen omzetten naar kunstmest die ze anders zouden moeten aankopen. Hierdoor verlagen de landbouwers hun ecologische voetafdruk verder.

Aantal voorwaarden

Het voorstel voorziet in een aantal voorwaarden die toezien op de milieu-impact bij het gebruik van deze producten, overgenomen uit een wetenschappelijke studie van onder andere het Europese Joint Research Centre (JRC).
De lidstaten moeten er onder andere voor zorgen dat de emissie beperkt wordt door tijdens de toediening de juiste emissiereducerende technieken te gebruiken en door de producten juist op te slaan.
Daarnaast moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de dieraantallen en mestproductie niet stijgt als resultaat van het gebruik van Renure, iets wat politiek heel gevoelig lag. 

Vanuit Boerenbond blijven we uiteraard ook vragen naar een algemene derogatie op grasland, zoals ook ingeschreven in het MAP 7 voorstel van de landbouw- en milieuorganisaties want hierdoor kan dierlijke mest direct nuttig en circulair worden ingezet.

"Na een jarenlange vraag vanuit de landbouwsector is dit een heel welgekomen stap van de Europese Commissie", zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. "Onze uitdrukkelijke vragen in het verleden, en mijn expliciete vraag op 1 februari aan Commissievoorzitter von der Leyen, werden gehoord en de Commissie zet met dit voorstel concrete stappen vooruit. We kijken uit naar de definitieve goedkeuring en implementatie in Vlaanderen. Landbouwers kunnen hierdoor alweer wat duurzamer en circulairder werken."