Menu

Terug naar Actualiteit >EU bevraagt werking voedingsketen

Alle regio's

De Europese Unie nodigt landbouwers, burgers en andere belanghebbende partijen uit om tot 17 november online hun standpunten over de werking van de voedselvoorzieningsketen uit te wisselen.

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de toegevoegde waarde in de voedselvoorzieningsketen niet eerlijk verdeeld wordt over alle niveaus van de keten. Dat is met name het gevolg van de zwakkere onderhandelingspositie van kleinere en dus kwetsbaardere operatoren, waaronder landbouwers en kleine bedrijven, ten opzichte van hun economisch sterkere en sterk geconcentreerde commerciële partners. Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Phil Hogan: "Landbouwers zijn de eerste schakel in de keten. Zonder hen zou er geen voedsel zijn om te verwerken, te verkopen en te consumeren. Maar we merken dat zij vaak de zwakste schakel zijn. Trouw aan ons vaste standpunt om de Europese landbouwers te steunen, willen wij de tekortkomingen in de voedselvoorzieningsketen aanpakken. Ik spoor alle burgers, landbouwers en belanghebbenden uit de EU aan om hun standpunten met ons te delen via deze onlineraadpleging."

De Europese Commissie wil input verzamelen om de noodzaak en hoogdringendheid te beoordelen van eventuele maatregelen op EU-niveau om oneerlijke handelspraktijken met betrekking tot agrovoedingsproducten aan te pakken of te reguleren. Ze wil ook de markttransparantie in de hele keten beoordelen en nagaan waar die verbeterd kan worden. Gezien de behoefte aan een zekere mate van concurrentie, zal de raadpleging helpen beoordelen of aanvullende EU-regelingen inzake markttransparantie noodzakelijk zijn.

Ten slotte wordt in de vragenlijst gepeild naar de belangstelling voor samenwerking tussen producenten en het gebruik van zogenaamde waardeverdelingsovereenkomsten (het verdelen van winsten en verliezen ten gevolge van evoluties van de relevante marktprijzen), die al gebruikt worden in sommige sectoren, zoals suiker.

Boerenbond blijft trekker in het Ketenoverleg

Boerenbond verwelkomt het initiatief van de Europese Commissie om een enquête te organiseren in verband met het functioneren van de agrovoedingsketen en de oneerlijke handelspraktijken daarin. Een aantal jaren geleden organiseerde Boerenbond zelf een enquête om te peilen naar de ervaringen van de leden-boeren en -tuinders met de werking van de keten en mogelijke oneerlijke handelspraktijken. De leden verwijzen bij 'oneerlijke handelspraktijken' spontaan naar de markt en naar de zwakke marktpositie van de land- en tuinbouwers. Ze beschouwen dit duidelijk als een structureel gegeven en als het falen van een systeem. Het verbeteren van de positie van de boeren in de keten gaat onmiskenbaar om meer dan de prijsvorming op zich.

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat oneerlijke handelspraktijken vrij frequent voorkomen. In de afgelopen 5 jaar werd 87% van de land- en tuinbouwers geconfronteerd met een of meer oneerlijke handelspraktijken, 56% met 3 of meer. Ruim een derde tot de helft rapporteert (in volgorde van belangrijkheid): eenzijdige prijsaanpassingen, eenzijdig opgelegde contractvoorwaarden, niet-correcte kwaliteitsbeoordelingen en onredelijke prijzen voor bijkomende dienstverlening.

Het Belgisch Ketenoverleg voor de agrovoeding, dat een aantal jaren geleden tot stand kwam op initiatief van Boerenbond, vertrekt vanuit bovenstaande analyse en probeert met alle partners een breed en respectvol kader op te zetten voor eerlijke handelsrelaties. Op die manier proberen we de agenda mee te bepalen en een leidraad te bieden voor meer specifiek sectoraal overleg. Deze Europese enquête is dan ook een uitgelezen kans om onze bezorgdheden in dit verband door te geven aan de Europese beleidsmakers.

Je vindt de enquête in het Nederlands op de website https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_nl.