Menu

Erosiemaatregelen

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Elke week bespreekt Piet Vanthemsche de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

De Vlaamse ministers van Landbouw en Milieu hebben begin 2012 een gezamenlijk initiatief genomen om de bestaande erosiemaatregelen te verstrengen. Wij gaan onze rol in het erosieverhaal zeker niet ontkennen, maar de voorstellen die de administratie initieel op tafel legde konden voor ons echt niet door de beugel. Men sprak immers over een totaal verbod van bepaalde teelten en een totaal verbod op ploegen.

Samen met de kabinetten van Landbouw en Milieu werd er dan op een constructieve manier onderhandeld waarbij landbouwtechnische argumenten naast de impact en de haalbaarheid op tafel kwamen. Het besluit dat de Vlaamse regering vorige week vrijdag goedkeurde is volgens alle betrokkenen een goed evenwicht tussen het wenselijke en het haalbare. Maar de impact op de land- en tuinbouwbedrijven die ermee geconfronteerd worden, mag men zeker niet onderschatten. Wie daar aan mocht twijfelen, moet zeker de rubriek ‘Boer en Bond’ van ondervoorzitter Chris Coenegrachts lezen. Groot was dan ook mijn verbazing toen Natuurpunt vorige week wereldkundig maakte dat het voor hen absoluut niet ver genoeg ging, ondanks het feit dat de grens waarboven de strenge maatregelen gelden meer dan gehalveerd is en het getroffen areaal vervijfvoudigde. De voorbije periode bakte Natuurpunt het redelijk bruin als het over ons gaat, 95% van de persberichten van Natuurpunt gaan over en zijn gericht tegen landbouw. Ik vraag me af of Natuurpunt überhaupt in staat is om ooit te zeggen dat een compromis dat rekening houdt met de realiteit van de land- en tuinbouwsector aanvaardbaar is. Ik vind dit een erg jammere evolutie, want het maakt een correcte samenwerking tussen Natuurpunt en Boerenbond erg moeilijk. Natuurpunt heeft een erg hoog dr. Jekyll en mr. Hyde-gehalte. In het bilateraal contact toegankelijk en bereid tot dialoog, in de externe communicatie zuur en negatief. Ik vraag me af wat hun echte gezicht is.

Piet Vanthemsche, voorzitter Boerenbond

Lees hier de volledige 'Op de eerste rij'

Deel deze pagina: