Menu

Is er nog plaats voor landbouw in de Brabantse Wouden?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Een woud met verbindingen tussen de bestaande bossen in Vlaams-Brabant klinkt voor de landbouwsector als een zeer grote bedreiging.

Nick François, regioconsulent Boerenbond

Enkele weken geleden werd via verschillende mediakanalen het idee gelanceerd om een groot Brabants Woud te creëren. Het Zoniënwoud, Hallerbos, Meerdaalwoud, Heverlee­bos en de Dijlevallei moeten volgens het Agentschap Natuur en Bos samen een groot nationaal park van 10.000 ha worden. Verkiezingskoorts of niet, maar een woud met verbindingen tussen de bestaande bossen in Vlaams-Brabant klinkt voor de landbouwsector als een zeer grote bedreiging.

Nationaal park

Toen de toenmalige burgemeester van Oud-Heverlee in 2017 een plan voor een nationaal park in Vlaams-Brabant op de politieke agenda zette, is er ook op Vlaams niveau een en ander in gang gezet. Dat heeft geleid tot een openbare aanbesteding, die op haar beurt moet leiden tot de oprichting van het nationaal park Brabantse Wouden.

Het Heverleebos, het Meerdaalwoud en de Dijlevallei zijn reeds redelijk goed verbonden, maar het Zoniënwoud en het Hallerbos liggen iets verder uiteen. Een doel van de oprichting van een nationaal park zou net zijn om die weer met elkaar te verbinden. Door maatregelen als ecoducten, maar ook zeer duidelijk door grond te verwerven. Een nationaal park zou de overheid bovendien veel mogelijkheden geven om het gebied beter te beschermen en toeristisch te ontsluiten.

Wat met de landbouw?

Door de intense verstedelijking in de rand rond Brussel staat de landbouwgrond al vele jaren onder druk en swingen de prijzen de pan uit. Binnen het GRUP Heverleebos-Meerdaalwoud werd er in 2014 al heel wat landbouwgrond omgezet van een landbouwbestemming naar een natuurbestemming. De Natura 2000-doelen zorgen al voor heel wat druk binnen de grenzen van de Natura 2000-gebieden in Vlaams-Brabant, zo ook in de beoogde te verbinden natuurgebieden. De aanpak voor de invulling van deze doelen wordt vandaag nog steeds uitgewerkt.

Wij zijn dan absoluut niet akkoord met het onderzoek dat men zal voeren om deze gebieden te verbinden, zonder dat hier enig kader voor is uitgewerkt en zonder rekening te houden met het hier aanwezige landbouwgebruik. Wij ijveren voor het behoud van het landbouwgebruik in de open kouters tussen deze gebieden en zullen ons dan ook met hand en tand verzetten tegen de verbinding van deze bosgebieden. Boerenbond heeft deze bezorgdheden alvast overgemaakt aan de betrokken instanties.

Consulenten

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: 
Sector: