Menu

Terug naar Actualiteit >Enquête over bemestingstechnieken

Alle regio's

In Vlaanderen moeten landbouwers en tuinders langs waterlopen bemestingsvrije stroken respecteren, om te voorkomen dat nutriënten in die waterlopen terechtkomen en de kwaliteit van het oppervlaktewater te garanderen. Deze stroken hebben een vaste breedte, ongeacht de gebruikte bemestingstechniek.

In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), onderzoekt het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in samenwerking met de Bodemkundige Dienst van België of de breedte van die bemestingsvrije strook aangepast kan worden naargelang van de gebruikte bemestingstechniek. In het kader van dit onderzoek willen de onderzoekers een idee krijgen van de bemestingstechnieken die in Vlaanderen gebruikt worden door landbouwers, tuinders en loonwerkers.

Ze hopen dat ook jij een tiental minuten tijd kunt vrijmaken om deze enquête in te vullen en zo bij te dragen aan dit onderzoek. Wie zijn e-mailadres (optioneel) meegeeft, wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van de enquête en maakt kans op een van de leuke en toepasselijke prijzen (onder andere een gratis doormeting en afstelling van je kunstmeststofstrooier, een gratis keuring van je spuittoestel, een van de vijf gratis bodemanalyses en bemestingsadvies door de Bodemkundige Dienst).

De enquête wordt begin oktober afgesloten. Je vindt ze op via www.bemestingstechnieken.be.

Met vragen of opmerkingen kan je terecht bij Dieter Foqué (09 272 28 22 of dieter.foque@ilvo.vlaanderen.be), Donald Dekeyser (09 272 28 17 of donald.dekeyser@ilvo.vlaanderen.be) en David Nuyttens (09 272 27 82 of david.nuyttens@ilvo.vlaanderen.be).