Energiebesluit brengt enkele nieuwe verplichtingen mee

10 oktober 2022
Begin juli keurde de Vlaamse regering een wijziging van het Energiebesluit goed.