Fossiele brandstoffen zijn schaars en zullen de komende jaren verder in prijs stijgen. Vanuit economisch standpunt is een besparing op energiegebruik ook aangewezen, aangezien die een verlaging van de productiekosten betekent. Ook op milieukundig vlak is overmatig energiegebruik nadelig. De CO2 die vrijkomt na verbranding is als broeikasgas bovendien mee verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Om op een maatschappelijk verantwoorde manier energie te besparen, wordt het best het algemeen aanvaarde driestappenplan van de Trias Energetica gevolgd:

  • de energievraag terugdringen, dus energie zo efficiënt mogelijk gebruiken
  • duurzame bronnen inzetten, zoals zon, wind en biomassa
  • fossiele brandstoffen zo schoon mogelijk aanwenden

Mogelijke initiatieven

  1. De melkveehouder beschikt over een energiescan.
  2. De melkveehouder beperkt de primaire energiebehoefte door condensatiewarmte van de melkkoeltank te recupereren, door de melk voor te koelen of middels warmwaterproductie via een zonneboiler.
  3. Via frequentiesturing wordt de capaciteit van de vacuümpomp aangepast aan de reële behoefte (cfr. Meet- en Adviesrapport melkinstallatie).
  4. De stal is uitgerust met spaarlampen (HPS, HPI, LED).
  5. Minimaal 4.000 kWh van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van het bedrijf is afkomstig van eigen productie (zonnepanelen, windmolen of pocketvergister).