En de overige vergroeningsmaatregelen?

27 december 2014

Een perceel dat al vijf jaar gras is, staat op je verzamelaanvraag aangeduid met BG. De oppervlakte van deze percelen telt niet mee bij de berekening van het areaal ecologisch aandachtsgebied (EAG). Deze percelen tellen ook niet mee in het kader van gewasdiversificatie en je kunt op deze percelen ook geen vergroeningsmaatregelen nemen om te voldoen aan de voorwaarden van het EAG. Je kunt EAG alleen uitvoeren op akkerland.