Herziening EU-richtlijn industriële emissies is onaanvaardbaar

30 september 2022
De Europese ministers van Landbouw discussiëerden over de verhoging van de drempel naar 150 grootvee-eenheden.