ghg

EFUA houdt tweede bevraging voor landbouwers in stedelijk gebied

23 augustus 2023

Het Europees forum voor stadslandbouw (EFUA) houdt de vinger aan de pols van land- en tuinbouwbedrijven die met hun activiteiten actief inspelen op de noden en opportuniteiten in stedelijke gebieden.

Per kwartaal wordt er via een korte bevraging gepolst naar de evoluties in onder andere omzet, kostenposten, tewerkstelling en ook welzijn. De resultaten van het eerste kwartaal werden begin april besproken tijdens een webinar met aansluitend online netwerkevent.

Is deze bevraging ook voor mij?

Het begrip ‘stadslandbouw’ gaat veel verder dan voedselproductie binnen de stadsmuren. Het gaat ook over landbouwbedrijven die rond de stad actief zijn. Omwille van de verstedelijking in Vlaanderen zijn er heel wat bedrijven op zoek gegaan naar een duurzame relatie met die stedelijke omgeving, zonder dat ze zichzelf ‘stadslandbouw’ zouden noemen. Toch is deze bevraging ook voor hen bedoeld.

In het voorjaar organiseerde EFUA een eerste bevraging waarvan je de resultaten hier kan herbekijken.

Neem deel aan de bevraging en breid je netwerk Europees uit

Welk type bedrijf je ook hebt, je kan altijd leren van je Europese collega’s. Daarom is het de bedoeling van EFUA om het netwerk van deze landbouwers, in en rond de steden, te versterken.  Op een online event krijg je de kans om andere ondernemers te ontmoeten en gemeenschappelijke uitdagingen te bespreken en zo te leren van elkaar. De voertaal is doorgaans Engels.

Hoe aanmelden?
  1. Vul hier de bevraging in (5-10 minuten):
  2. Registreer je hier voor het netwerkevent op 28 september waar de resultaten van de bevraging besproken worden.

Meer info: EFUA is een Europees gefinancierd project (H2020): www.efua.eu

Interessante linken over stadslandbouw en project EFUA.

Bron: Boerenbond.