Menu

EFSA rapport Afrikaanse varkenspest

Terug naar Actualiteit
Sector: 
EFSA, de denktank van de Europese Commissie op vlak van voedselveiligheid en diergezondheid, heeft deze week een nieuw rapport uitgestuurd. EFSA heeft ingewikkelde modellen gebruikt om de risico’s op mogelijke verspreiding van Afrikaanse varkenspest in Europa in te schatten.

Els Goossens, adviseur diergeneeskunde

Uit deze evaluatie bleek dat het hoogst waarschijnlijk (66-100% kans) is dat AVP zal opduiken in Oost-Europese lidstaten die nu nog vrij zijn, binnen een jaar tijd. De kans dat AVP zich zal uitbreiden tot West-Europa (Duitsland, Frankrijk) wordt laag geschat (binnen een jaar tijd).

EFSA wil benadrukken dat een snelle spreiding enkel kan ingeperkt worden door een hoge waakzaamheid die een snelle detectie van introductie toelaat, een zeer goede communicatie en sensibilisering en strenge bioveiligheidsmaatregelen op varkensbedrijven. EFSA benadrukt ook dat lidstaten inspanningen moeten leveren om de everzwijnaantallen moeten verminderen, in nauwe samenwerking met de jagers.

Het volledige rapport van EFSA (Engels) vind je hier.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: