Een versterkte plattelandsbeleving voor stadskinderen

13 april 2023

Ervaring uit voorgaande projecten, initiatieven rond het thema landbouw- en plattelandseducatie en gesprekken met landbouwers leren ons dat kinderen steeds minder weten over de herkomst van ons voedsel.

Bij stadskinderen is deze kennis opvallend laag. Daarnaast weten we ook dat leerkrachten uit de centrumsteden steeds minder vertrouwd zijn met de thema’s landbouw en platteland. Ze tekenen daarom maar al te graag in op uitgewerkte en begeleide belevingstrajecten in een authentieke plattelandsomgeving.

Onze landbouwer rondom de centrumsteden van Vlaams-Brabant wordt op die manier geconfronteerd met een zeer diverse klasgroep (verschillende etnische achtergronden, eetgewoonten, religieuze overtuigingen, thuistaal, zonder voorkennis of concrete aanknopingspunten in de eigen leefomgeving zonder directe voeling met de land- en tuibouwsector).

Vorming voor Vlaams-Brabantse landbouwers

Daarom zal Plattelandsklassen vzw in de loop van 2023-2024 een reeks van vormingen en intervisies organiseren voor de Vlaams-Brabantse landbouwers om hen vaardiger te maken om deze diverse klasgroepen te kunnen ontvangen. Er zal ook een syllabus voorzien worden. De landbouwers zullen hun nieuw opgedane kennis en vaardigheden, begeleid door ons pedagogisch team, kunnen uittesten tijdens 30 Boerendagen rond Brussel, Halle, Asse, Vilvoorde, Leuven, Aarschot, Diest en Tienen, evenementen specifiek georganiseerd voor leerlingen uit een stedelijke context. Tijdens zo’n Boerendag staat de actieve beleving van het stadskind in een authentieke plattelandsomgeving voorop. Zo maken we elke kennismaking met het boerenleven tot een authentieke en beklijvende ervaring voor elke leerling, met onze landbouwer als rasechte storyteller in de hoofdrol.

Voor dit project krijgt Plattelandsklassen vzw steun van de Landbouwkamer Vlaams-Brabant en Platteland Plus.

PLK